Gravissimum Educationis

Gravissimum Educationis (Deklarácia o kresťanskej výchove) je dokument Druhého Vatikánskeho koncilu vyhlásený 28. októbra 1965 pápežom Pavlom VI. Prijatý bol v pomere 2 290 ku 35 hlasom.

Názov v latinčine znamená „Význam vzdelávania“ a čerpá z prvej línie vyhlásenia ako je zvykom u katolíckej cirkvi.

Dokument často odkazuje na encykliku pápeža Pia XI. Divini Illius Magistri.

ObsahUpraviť

 1. Úvod
 2. Význam práva na vzdelanie
 3. Kresťanská výchova
 4. Zodpovední za výchovu
 5. Rozličné metódy kresťanskej výchovy
 6. Význam školy
 7. Povinnosti a práva rodičov
 8. Mravná a náboženská výchova vo všetkých školách
 9. Katolícke školy
 10. Rozličné typy katolíckych škôl
 11. Katolícke fakulty a univerzity
 12. Teologické fakulty
 13. Nevyhnutnosť koordinovať školstvo
 14. Záver

Externé odkazyUpraviť