Merospermia

(Presmerované z Gynogenéza)

Merospermia alebo pseudogamia alebo gynogenéza je vývoj vajíčkovej bunky vyvolaný oplodnením spermiou, ale bez následného oplodnenia. Jadro spermie (prirodzene alebo umelou cestou) degeneruje a vajíčková bunka sa ďalej vyvíja len pomocou materských chromozómov. Ide o zvláštnu formu partenogenézy.

Niekedy sa pojmy gynogenéza a merospermia/pseudogamia odlišujú tak, že pri gynogenéze je jadro spermie po preniknutí do vajíčkovej bunky iba deaktivované, kým pri merospermii/pseudogamii jadro spermie zanikne. Gynogenéza je opak pojmu androgenéza.

Pri tomto type rozmnožovania je vajíčko schopné začať sa vyvíjať len pri oplodnení spermiou, ktorá sa ale nepodieľa na jeho genetickej výbave. Meióza je potlačená a celý vývin je diploidný. Prirodzene sa tento druh pohlavného rozmnožovania vyskytuje len u niektorých druhov hlíst a ploskúľ.