Húževnatosť je schopnosť materiálu ostať pri zohýbaní a nárazoch vcelku bez tvorby trhlín. Opakom je krehkosť.

Analógia u kvapalín je viskozita.

Húževnaté materiály sú hlavne kovy, ale aj všetky materiály, ktoré obsahujú v kryštálovej mriežke tzv. dislokácie. To sú napr aj plasty.

Dislokácie samy o sebe spôsobujú len tvárnosť. Legovaním alebo tepelnou úpravou sa sťažuje posun dislokácií a tak vzniká húževnatosť.

Materiály s ideálnou kryštálovou mriežkou (bez dislokácií) sú krehké. Húževnaté materiály majú menšiu pevnosť v ťahu, ale zato veľkú schopnosť absorbovať nárazy.

húževnatý príd. m. vzor pekný