HSCSD, skratka pre High Speed Circuit Switched Data, je mechanizmus na prenos dát v mobilnej sieti GSM, založenom na účtovaní podľa času pripojeniu a nie podľa množstva prenesených dát. Toto obmedzenie je už odstránené pri GPRS. Dátový prenos je založený na využívaní časových slotov s rýchlosťou 14,4 kbps na slot, z čoho vyplýva, že pri využití všetkých ôsmich časových slotov sa dá dosiahnuť teoretická rýchlosť 115,2 kbps. Jeden slot trvá 0,5769 ms, všetkých 8 slotov tvorí rámec s dĺžkou 4,6152 ms.

Nasledujúca tabuľka uvádza triedy a počet kanálových intervalov (slotov) určených pre uplink/downlink a maximálny počet kanálových intervalov (slotov) pre súčasný prenos. Cena ktorú zákazník zaplatí je určená na základe toho, aký počet kanálových intervalov (slotov) využíva.

Trieda Downlink

[počet slotov]

Uplink

[počet slotov]

Súčasne

[počet slotov]

1 1 1 2
2 2 1 3
3 2 2 3
4 3 1 4
5 2 2 4
6 3 2 4
9 3 2 5
10 4 2 5
12 4 4 5
13 3 3 6
18 8 8 16

Pokiaľ sú napríklad určené pre downlink 3 kanálové intervaly (sloty) a 1 kanálový interval (slot) pre uplink, jedná sa o asymetrický prenos. Pokiaľ sú určené 2 kanálové intervaly pre downlink aj uplink, jedná sa o symetrický prenos. Kanálové intervaly (sloty) sa pridelujú na celú dobu komunikácie.