Harmonické číslo alebo presnejšie -té harmonické číslo je hodnota súčtu obrátených hodnôt všetkých prirodzených čisel menších alebo rovných . Bežne sa označuje symbolom . Presne je definované vzťahom

.

Harmonické čísla a ich vlastnosti študovali už antickí matematici. Dnes zohrávajú dôležitú úlohu v rozmanitých odvetviach teórie čísel. O harmonických číslach sa niekedy nesprávne hovorí ako o harmonickom rade. V skutočnosti sú iba čiastkovými súčtami harmonického radu. Tesne súvisia s Riemannovou zeta funkciou a vyskytujú sa v predpisoch niektorých špeciálnych funkcií.

Vlastnosti upraviť

  • Hodnoty harmonických čísel rastú asymptoticky rovnako rýchlo ako hodnota prirodzeného logaritmu.
  • Platí   kde   je Eulerova-Mascheroniova konštanta.

Vytvárajúca funkcia upraviť

Vytvárajúca funkcia harmonických čísel je

 

Referencie upraviť

  • Donald Knuth. The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms, Third Edition. Addison-Wesley, 1997. ISBN 0-201-89683-4. Section 1.2.7: Harmonic Numbers, pp.75–79.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Harmonic_divisor_number na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené). (harmonic divisor number, Ore's harmonic number)