Harmonika (hudobný nástroj)

Harmonika je hudobný nástroj tvorený sústavou kovových jazýčkov rozoznievaných vzduchovým prúdom.

Základné typy sú:

Špeciálnym druhom je napr. akordeón, ktorý zdroje definujú rôzne od pojmu identického s pojmom ťahacia harmonika po nástroj podobný harmonike.