Hegelovstvo (alebo hegelianizmus, hegeliánstvo, hegelizmus) je súhrn filozofém nadväzujúcich viac alebo menej kriticky alebo apologeticky na Hegelovu filozofiu (zhruba do pol. 19. stor.). Medzi Hegelovými žiakmi vykryštalizovalo najmä starohegelovstvo a mladohegelovstvo. Prívrženec hegelovstva sa nazýva hegelovec (hegelián, hegelista).

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.