Hej, slnko vychodí

(Presmerované z Hej slnko vychodí)

Hej, slnko vychodí je jedna z revolučných piesní z obdobia socializmu v Česko-Slovensku.

Hudbu zložil Bartolomej Urbanec, ktorý je aj autorom textu.

Hej, slnko vychodí upraviť

Nadišiel sveta novy čas
a nám zasvitli krásne rána,
keď človek práce vzniesol hlas:
zdvihol bedára, zničil pána.
Povzniesol práce vznešenost,
bo z nej najväčšia plynie sláva,
rozkvitli nové zahrady,
kde len holá púšť predtým stála.
Hej, hej, slnko vychodí
a človek strhol putá
pod zástavou Leninovou,
pod ním duní zem, hej,
pod ním duní zemi, hej,
celá duní zem!
Hej, hej, svet sa už budí
a človek vol'ne dýcha
pod zástavou Leninovou,
čuje mieru hlas, hej,
jasný mieru hlas, hej,
pevný mieru hlas!
A kráča smelo hrdo vpred
s červenou zástavou už celý svet!
Hej, hej, slnko vychodí,
za šťastie pracujúcich strana sa borí.
Hej, hej, slnko vychodí
a človek strhol putá
pod zástavou Leninovou,
pod ním duní zem, hej,
pod ním duní zemi, hej,
celá duní zem!
Hej, hej, svet sa už budí
a človek vol'ne dýcha
pod zástavou Leninovou,
čuje mieru hlas, hej,
jasný mieru hlas, hej,
pevný mieru hlas!
A kráča smelo hrdo vpred
s červenou zástavou už celý svet!
Hej, hej, slnko vychodí,
za šťastie pracujúcich strana sa borí.