Hemodiafiltrácia

Hemodiafiltrácia je jedna z metód náhrady obličiek. Niekedy sa klasifikuje ako forma dialýzy (v širšom zmysle). Hemodiafiltrácia je kombinácia hemodialýzy (v užšom zmysle) a hemofiltrácie, čiže k hemofiltračnému okruhu je pridaný dialyzátový tok.

K polopriepustnej membráne hemofiltra sa privádza dialyzačný roztok, tak aby látky s malou a strednou molekulovou hmotnosťou prechádzali prostredníctvom difúzie cez polopriepustnú membránu podľa koncentračného spádu. Súčasne sa membránou vyfiltruje z krvi veľký objem a s ňou konvekciou prechádzajú cez polopriepustnú membránu aj nízkomolekulové a strednomolekulové rozpustené látky. Kvapalina, ktorá bola odčerpaná, je nahradzovaná substitučným roztokom.

ZdrojeUpraviť

  • dialýza. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava: Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1
  • HIMMELFARB, Jonathan; SAYEGH, Mohamed H.. Chronic Kidney Disease, Dialysis, and Transplantation E-Book (A Companion to Brenner and Rector’s The Kidney). [s.l.] : Elsevier Health Sciences, 2010. 760 s. ISBN 978-1-4377-3771-4. S. 278, 297.