Hercules Graphics Card

Hercules Graphics Card (HGC) bola čiernobiela grafická karta, ktorá sa stala de facto štandardom v počítačoch IBM PC kompatibilných. Podporovala jeden textový režim vo vysokom rozlíšení (kompatibilný s MDA) a jeden grafický režim. V roku 1984 stála oficiálne 499 dolárov. Ale aj napriek tomu, že neexistoval štandard pre ovládanie tejto grafickej karty (ani od IBM ani ako volanie BIOSu), mnoho programov a hier obsahovalo vlastné ovládače a pokladali ju za štandard (napr. Lotus 1-2-3, AutoCAD, Prince of Persia).

Pôvodná grafická karta Hercules

Čiernobiely Hercules umožňoval pripojiť do počítača aj druhu farebnú grafickú kartu. Veľa programov (hlavne CAD) využívalo čiernobiely výstup ako druhú obrazovku, kde zobrazovali pomocné informácie.

Text v monochromatickom režime mohol zobrazovať 80 × 25 znakov a text bol MDA kompatibilný. Ako taký, je každý znak definovaný v maske 9x14 pixelov, z ktorých 7 × 11 pixelov vyhotovia znak (ostatné pixely sú použité na zadefinovanie priestoru medzi riadkami a stĺpcami). To predstavovalo výrazne jasnejšie zobrazenie na displeji, než mohli ponúknuť konkurenčné CGA adaptéry. Celkové teoretické rozlíšenie bol režim 720 × 350 pixelov. Toto číslo je možné dosiahnuť prostredníctvom násobenia šírky 9 bodov a podľa počtu stĺpcov možných v texte na obrazovke (80), rovnako ako súčin výšky 14 pixelov a počet riadkov textu (25). V MDA kompatibilnom textovom režime však tieto pixely neboli jednotlivo adresovateľné.