Hilderich (* 457 - † 533) bol kráľ Vandalov a Alanov v rokoch 523 – 530 v severnej Afrike.

Denár z obdobia vlády kráľa Hildericha

Bol už starší keď sa konečne dočkal vlády, ktorú mu tak húževnato pripravoval jeho otec Hunerich. Na rozdiel od svojich predkov zásadne zmenil štátnu politiku voči katolíckej cirkvi a dokonca podporoval katolíkov, čím si znepriatelil väčšinu vandalského národa (prevažne Ariánov). S Byzantskou ríšou nadviazal priateľské styky a zrejme kvôli tomu vzťahu Hilderich vypovedal spojeneckú zmluvu s Ostrogótmi. To sa mu stalo osudným. Porážka vandalského vojska od Berberov a Maurov bola tou poslednou kvapkou trpezlivosti vandalskéj šľachty. V máji v roku 530 ho povstalci pod vedením Gelimera zosadili a uväznili. 19. mája sa Gelimer vyhlásil kráľom. Zosadenie Hildericha poskytlo zámienku Byzantskému cisárovi Justiniánovi na poslanie vojenskej výpravy na čele s vojvodcom Belisarom. Ešte skôr než dorazili vojenské jednotky bol Hilderich okolo júna v roku 533 v Kartágu zavraždený.


Hilderich
Vladárske tituly
Predchodca
Thrasamund
kráľ
523530
Nástupca
Gelimer