Hippias alebo Hippiás († 490 pred Kr.) bol aténsky politik, syn tyrana Peisistrata.

Keď v roku 547 pred Kr. zomrel aténsky tyran Peisistratos, k moci sa dostali jeho dvaja synovia Hipparchos a Hippias. Ak sa politika ich otca hodnotí kladne, vláda oboch synov sa zvrhla. Proti sa postavila skupina aténskych politikov a medzi nimi predovšetkým Harmodios a Aristogeitón (tzv. tyranobijci). V roku 514 pred Kr. bol Hipparchos zabitý a Hippias pritvrdil svoju politiku. V roku 510 pred Kr. sa v Aténach zdvihla vlna odporu voči jeho politike v čele s Kleisthenom, budúcim ústavodarcom Atén. Hippias bol z Atén vyhnaný aj za pomoci Sparťanov. Rok 510 pred Kr. sa považuje za koniec tyranidy a začiatok demokratickej ústavy v Aténach. Tento dátum prevzali pravdepodobne aj Rimania a používali ho ako dátum, kedy boli z Ríma vyhnaní Tarquiniovci a zrušené kráľovstvo.

Hippias ušiel do Perzie k tamojšiemu kráľovi, ktorý ho podporoval pri pokusoch o návrat, ale Hippias sa už do Atén nevrátil. Zomrel vo vyhnanstve v roku 490 pred Kr.