Histogram alebo histogram početností (z gr. histos - vzpriamený, gramma - kresba, zápis) je stĺpcový diagram (stĺpikový graf) tvorený obdĺžnikmi, ktorých základne (os "x") majú dĺžku zvolených intervalov, a ktorých výšky (os "y") majú veľkosť príslušných absolútnych alebo relatívnych početností zvolených tried.

Príklad histogramu zobrazujúceho výskyt hodnôt v intervaloch od −3 po 3 s krokom 0,5.


Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Histogram
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Histogram