Hive je abstraktná dosková hra pre dvoch hráčov, ktorú v roku 2001 vymyslel John Yianni. Hra získala ocenenie Mensa select 2006.

Hive
Základné informácie
AutorJohn Yianni
Počet hráčov2
Rok vydania2001

Pravidlá Upraviť

Herný materiál tvorí 22 šesťuholníkových kameňov. Hra nemá žiadnu hraciu dosku. Každý z hráčov má k dispozícii 11 kameňov. Kamene boli pôvodne modré a strieborné (vyrobené z dreva), ale v súčasnosti sa používajú biele a čierne (vyrobené z bakelitu). Hracie kamene predstavujú rôzne druhy hmyzu (vyobrazené na vrchu kameňa) s rôznymi spôsobmi pohybu.

  • 1 včelia kráľovná
  • 2 pavúky
  • 2 chrobáky
  • 3 lúčne koníky (kobylky)
  • 3 mravce

Hra začína na ľubovolnej prázdnej rovnej ploche, na ktorú hráči ukladajú svoje kamene. Hráči sa striedajú v ťahoch, pričom obvykle začína biely, ale hráči sa môžu dohodnúť aj inak. V každom ťahu môže hráč položiť ďalší kameň zo zásoby na plochu, alebo ak hráč už umiestnil na plochu svoju kráľovnú, môže presunúť svoj kameň na ploche podľa jeho funkcie.

Pokladanie kameňov Upraviť

Pri pokladaní nového kameňa, musí byť tento položený tak, aby sa dotýkal iného vlastného kameňa, pričom sa nesmie dotýkať žiadneho súperovho kameňa. Výnimkou je položenie prvého kameňa, pretože prvý položený kameň nie je možné pripojiť k inému. Hráč, ktorý je na ťahu druhý, musí svoj prvý položený kameň pripojiť k jedinému súperovmu kameňu. Po umiestnení svojej kráľovnej, môže hráč ktorý je na ťahu namiesto položenia nového kameňa, presunúť niektorý zo svojich kameňov na hracej ploche. Kráľovná musí byť na plochu umiestnená v jednom z prvých štyroch ťahov. Kamene na ploche tvoria úľ (hive).

Pohyb kameňov Upraviť

Hlavným pravidlom pre pohyb v hre je one-hive rule (pravidlo jediného úľa): kamene nemôžu byť premiestňované tak, že na ploche vzniknú oddelené skupiny kameňov (oddelené úľe). Jednotlivé druhy kameňov sa pohybujú po hracej ploche podľa stanovených pravidiel:

  • Kráľovná sa v jednom ťahu môže presunúť na ľubovolné volné susedné pole
  • Chrobák sa v jednom ťahu môže presunúť na ľubovolné susedné pole tak ako kráľovná. Na rozdiel od kráľovnej sa môže presunúť aj na obsadené pole, pričom kameň sa položí na pôvodný kameň (alebo kamene), ktorý chrobák týmto prekryje. Prekrytý kameň sa nesmie pohybovať až dovtedy, kým chrobák z neho neodíde. Chrobáci sa môžu prekrývať navzájom, takže teoreticky môže vzniknúť stĺpec až s piatimi kameňmi na sebe.
  • Pavúk sa môže v jednom ťahu presunúť presne o tri volné polia.
  • Koník môže preskočiť jeden alebo viac kameňov v priamom smere, až po prvé voľné pole. Pokiaľ v niektorom smere nie je susedné pole obsadené, koník sa nesmie týmto smerom presunúť.
  • Mravec sa môže v jednom ťahu presunúť o ľubovolný počet voľných polí

S výnimkou chrobáka, sa žiadny kameň nesmie presunúť na obsadené pole. S výnimkou koníka a chrobáka, sa žiadny kameň nesmie presunúť na pole, ktoré je úplne alebo takmer úplne (jeden susedný kameň je volný) obklopené inými kameňmi.

Cieľ hry Upraviť

Cieľom hry je zajať súperovu kráľovnú a vyhnúť sa zajatiu vlastnej kráľovnej. Kráľovnú je možné zajať umiestnením kameňov na všetkých šesť susedných polí kráľovnej. Kamene obklopujúce kráľovnú môžu patriť obom hráčom. V prípade že v jednom ťahu dôjde k zajatiu oboch kráľovien, hra končí remízou.

Rozšírenia Upraviť

Hive – The Mosquito Upraviť

V roku 2007 vyšlo rozšírenie hry pod názvom Hive – The Mosquito, ktoré obsahuje novú figúrku – komár. Komár preberá vlastnosti ľubovolného iného kameňa, ktorého sa dotýka. Počas hry sa teda môže pohybovať rôznymi spôsobmi. Výnimkou je umiestnenie komára na inom kameni, ktorý komár prekrýva. V takomto prípade sa komár chová ako chrobák až do vtedy, kým sa nedostane na voľné miesto na ploche.

Hive – The Ladybug Upraviť

V roku 2010 vyšlo ďalšie rozšírenie hry pod názvom Hive – The Ladybug, ktoré obsahuje novú figúrku = lienka.

Pozri aj Upraviť

Externé odkazy Upraviť