Hmotný bod (iné názvy: bodová hmotnosť, častica[1][2]) je ideálny objekt, ktorý považujeme za bod s nenulovou hmotnosťou. Je to objekt so zanedbateľnými rozmermi a nenulovou hmotnosťou. Hmotný bod je teleso, ktorého rozmery možno zanedbať vzhľadom na ostatné rozmery, o ktorých sa pri danom pohybe uvažuje. Teleso môžeme nahradiť hmotným bodom len vtedy, keď všetky body telesa konajú ten istý pohyb. Ak uvažujeme o rotácii telesa, treba brať do úvahy aj jeho rozmery, a teda teleso nemožno nahradiť hmotným bodom.

Referencie upraviť

  1. KVASNICA, Jozef et al. Mechanika: celost. vysokošk. učebnice pro stud. matematicko-fyz. a přírodověd. fakult. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. s. 9.
  2. KRÁLÍK, Jiří. Úvod do studia fyziky – studijní text pro kombinované studium [online]. Katedra chemie PřF UJEP, [cit. 2016-08-25]. Dostupné online. s.12

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.