Hnuteľná vec alebo hnuteľnosť je v občianskom práve každá vec, ktorá nie je nehnuteľnosťou. Je to teda stavba, ktorá nie je vôbec spojená so zemou (už keď je položená, nie je so zemou spojená) alebo s ňou nie je spojená pevným základom.

Pozri aj upraviť