Hobľovanie môže označovať:

  1. opracovanie dreva ručným hoblíkom,
  2. opracovanie kovov hobľovacím strojom - hobľovačkou.

Hobľovaním sa obrábajú rovinné a zvislé plochy a v porovnaní s frézovaním je výhodnejšie pri opracovaní úzkych a dlhých plôch, ako aj pri opracovaní veľkých odliatkov a výkovkov s veľkými prídavkami. Týmto spôsobom sa môžu obrábať drážky rôzneho profilu a pri využití kopírovacieho zariadenia aj tvarové plochy, napríklad listy vrtúľ.

Prednosťou hobľovania je dosť veľká geometrická presnosť obrobenej plochy. Bežne sa dosahuje rovinnosť 0,1 až 0,2 mm · m-1 a pri presných hobľovačkách až 0,02 mm · m-1.