Hokejbal

kolektívny šport, verzia hokeja, ktorá sa hrá bez korčúľ

Hokejbal je kolektívny šport, verzia hokeja, ktorá sa hrá bez korčúľ. Nehrá sa s pukom, ale so špeciálnou loptičkou oranžovej farby. Povrch ihrísk tvorí asfaltový koberec, betón alebo plastový povrch. Ihrisko je lemované plastovými mantinelmi. Cieľom hry je dať čo najviac gólov do súperovej bránky pomocou hokejky.

Hokejbalový brankár Svítkov Stars
Záber zo zápasu českej extraligy

História upraviť

Hokejbal je pomerne mladý šport s veľmi krátkou históriou, ale jeho korene možno vystopovať k podobným hrám hraných s loptou a palicou (hokejkou). Prvá zdokumentovaná história tejto hry siaha do druhého tisícročia pred naším letopočtom, keď bol hraný v Írsku. Slovo pochádza z hry podobnej hokeju, ktorú hrali domorodci Indiáni v Severnej Amerike, prvýkrát pozorovanej v roku 1572. Vývoj hokejbalu dôkladne sleduje, ako sa to rozšírilo po celom svete v severných (chladnejších) podnebiach. Formálne organizované hokejbalové ligy, v jeho modernej forme, rástli nezávisle v niekoľkých krajinách: v Kanade (koncom 1960), v USA (začiatkom 1970), v Rakúsku, Česku a Slovensku (1980), vo Fínsku, Nemecku, Japonsku a Švajčiarsku (začiatkom 1990), a nedávno v iných krajinách. Vzhľadom na jeho blízky vzťah s ľadovým hokejom sa hokejbal vyvinul s podobnými pravidlami. Po politických zmenách vo východnej Európe v roku 1989 medzinárodná výmena rozkvitala a zahŕňala atlantické súťaže už v roku 1991, čo viedlo k vytvoreniu Medzinárodnej hokejbalovej federácie (ISBHF) v roku 1993.Neskôr v roku 2012 vznikla aj Svetová hokejbalová federácia (WBHF), ktorá medzinárodné turnaje svetového významu rozšírila aj o formát 3 vs 3 a 4 vs 4. WBHF je pokračovateľom AHbK a IHF a funguje od roku 1985.

Prvý medzinárodný turnaj sa uskutočnil v roku 1994 v Oshawa, v Kanade. Neskôr v Bratislave, na Slovensku sa v roku 1995 organizovali prvé majstrovstvá Európy, a v júni 1996 aj prvé majstrovstvá sveta. Prvé majstrovstvá sveta juniorov, pre hráčov pod 20 rokov, sa konali v roku 2000 v meste Kralupy, v Česku. Po rozdelení majstrovstiev sveta v roku 1996, 1998 a 1999 sa konali seniorské majstrovstvá v nepárnych rokoch, a majstrovstvá juniorov v párnych rokoch.

ISBHF a WBHF pôsobia ako medzinárodné riadiace orgány, ktoré organizujú kontinentálne majstrovstvá sveta národných tímov, rovnako ako ďalší rad súťaží každý rok. Séria predpisov a spoločných pravidiel bola vyvinutá na riešenie medzinárodných turnajov a interakcie medzi členmi. ISBHF taktiež spolupracuje s Medzinárodnou federáciou ľadového hokeja pre ďalší rozvoj hokeja. WBHF spolupracuje s NHL a HockeyRussia RedMachine.

Globálna expanzia upraviť

Vzhľadom na to, že hokejbal je tak ľahko hrateľný, vie si rýchlo nájsť svoju cestu po celom svete vo viac ako 50 krajinách sveta vrátane Argentíny, Austrálie, Rakúska, Bahám, Barbadosu, Bermudy, Brazílie, Kanady, Kajmanských ostrovov, Čile, Česka, Dánska, Anglicka, Estónska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Hongkongu, Maďarska, Indie, Írska, Talianska, Japonska, Kuvajtu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Macedónska, Malajzie, Mexika, Mongolska, Holandska, Nového Zélandu, Nórska, Pakistanu, Poľska, Portugalska, Ruska, Škótska, Singapuru, Slovenska, Slovinska, Srí Lanky, Južnej Afriky, Švédska, Švajčiarska, Thajska, Ukrajiny a USA.

Ihrisko upraviť

 • Maximálne rozmery: dĺžka 61 m a šírka 30 m
 • Minimálne rozmery: dĺžka 52 m a šírka 26 m, alebo s výnimkou Slovenskej hokejbalovej únie 48 m na 24 m. Ideálne rozmery ihriska sú: dĺžka 52 m a šírka 26 m.
 • Rohy musia byť zaoblené v tvare kružnice s polomerom 7 až 8,5 m.
 • Rozdelenie a vyznačenie hracej plochy – hracia plocha je priečne rozdelená piatimi čiarami, ktoré sú vyznačené na ploche a pokračujú vertikálne na mantineloch bočných strán ihriska.
  • Bránková čiara – vo vzdialenosti od 2 m do 4 m od koncov ihriska sú vyznačené červené 5 cm široké bránkové čiary
  • Modré čiary – plocha medzi dvoma bránkovými čiarami je rozdelená na tri rovnaké časti 30 cm širokými modrými čiarami. Tieto čiary vytvárajú tri pásma, ktoré sa nazývajú takto:
   • z pohľadu jedného družstva pásmo, v ktorom je jeho bránka, je obranné pásmo
   • v strede je stredné pásmo
   • najvzdialenejšie pásmo je útočné pásmo
  • Stredná čiara – v strede ihriska je červená 30 cm široká stredná čiara.
 • Body na vhadzovanie a kruhy – všetky body a kruhy sú vyznačené na hracej ploche s cieľom pomôcť rozhodcom zabezpečiť správne postavenie hráčov pri vhadzovaní na začiatku stretnutia, na začiatku každej tretiny a po prerušení hry.
  • Stredný bod na vhadzovanie a kruh – presne v strede ihriska musí byť vyznačený modrý kruhový bod s priemerom 30 cm. Tento bod je stredom kruhu s polomerom 4,5 m, ktorý musí byť vyznačený 5 cm širokou modrou čiarou.
  • Body na vhadzovanie v strednom pásme – v strednom pásme 1,5 m od každej modrej čiary musia byť vyznačené dva červené body s priemerom 60 cm
  • Body na vhadzovanie a kruhy v koncových pásmach – musia byť vyznačené na hracej ploche v obidvoch koncových pásmach a na obidvoch stranách každej bránky. Body na vhadzovanie sú červené s priemerom 60 cm. Na protiľahlých stranách bodov na vhadzovanie v koncových pásmach musí byť vyznačené dvojité „L“. Kruhy so stredom v bode na vhadzovanie a s polomerom 4,5 m sú vyznačené červenou 5 cm širokou čiarou.
 • Bránkovisko – je priestor nad vyznačenou plochou na ploche siahajúci do výšky 1,27 m, teda do výšky najvyššieho bodu bránkovej konštrukcie. Pred každou bránkou musí byť 5 cm širokou červenou čiarou vyznačené bránkovisko. Bránkovisko môže mať len svetlomodrú farbu.
 • Bránky – musia byť umiestnené v strede bránkových čiar. Zvislé žŕdky bránky siahajú do výšky 122 cm nad hracou plochou a sú od seba vzdialené 183 cm (vnútorný rozmer). Zvislé žŕdky a vodorovná horná žŕdka, ktorá ich spojuje, musia byť zhotovené podľa schváleného vzoru a sú zo schváleného materiálu. Ich vonkajší priemer je 5 cm. Horná a zvislé žŕdky musia byť červené. Bránky musia mať rám na pripevnenie sietí, ktorého hĺbka je najviac 112 cm a najmenej 60 cm. Jeho vonkajšie časti sú červené a vnútorné časti musia byť biele. Sieť musí byť pripevnená na zadnej časti bránkovej konštrukcie tak, aby zadržala loptičku v bránke.
 • Hráčska lavica – ihrisko musí mať dve rovnaké lavice, ktoré sú určené iba pre hráčov v dresoch a funkcionárov družstiev. Lavice musia byť na rovnakej strane stredného pásma priamo pri hracej ploche. Musia byť vzájomne oddelené ohradou alebo iným spôsobom, a dobre prístupné zo šatní.
 • Trestné lavice – ihrisko musí mať dve rovnaké lavice nazývané trestné lavice, z ktorých každá musí byť najmenej pre 5 hráčov. Musia byť umiestnené po obidvoch stranách lavice funkcionárov mimo hracej plochy. Na trestné lavice majú prístup iba potrestaní hráči a trestomerači.
 • Siréna – ihrisko musí byť vybavené sirénou alebo iným vhodným zvukovým zariadením ovládaným časomeračom.
 • Hodiny – na ihrisku musia byť elektrické hodiny (ukazovateľ stavu stretnutia), aby diváci, hráči a funkcionári mali presné informácie o:
  • odohranom čase v každej tretine, ktorý sa počíta smerom hore v minútach a sekundách od 0.00 do 15.00,
  • zostávajúcom čase uložených trestov najmenej dvoch hráčov každého družstva, ktorý sa odpočítava od stanovenej výšky trestu po nulu,
  • stave stretnutia,
  • oddychových časoch odpočítavaných od 30 do 0 sekúnd, (nevyžaduje sa)
  • zostávajúcom čase prestávky odpočítavanom od 10 do 0 minút.

Družstvá, hráči a výstroj upraviť

 • Hráči v dresoch – manažér alebo tréner družstva pred stretnutím poskytne rozhodcovi alebo zapisovateľovi zoznam mien a čísel hráčov a brankárov, vrátane mien kapitána a náhradných kapitánov. Každé družstvo môže mať najviac 22 hráčov: 20 hráčov a 2 brankárov.
 • Kapitán družstva – každé družstvo musí určiť kapitána a najviac dvoch náhradných kapitánov. Na viditeľnom mieste na prednej strane dresu musí mať kapitán písmeno „C“ a náhradní kapitáni písmeno „A“. Písmená musia byť vysoké 8 cm. Len takto označení hráči, ak nie sú potrestaní, majú na hracej ploche právo diskutovať s hlavným rozhodcom o výklade pravidiel súvisiacich s priebehom hry.
 • Výstroj – hráči a brankári musia mať hokejky, ochranný výstroj a dresy. Ochranný výstroj, okrem rukavíc, prilby a chráničov nôh brankára, musí byť úplne pod vrchným oblečením.
  • Hráčska obuv – hráči musia mať športovú obuv. Používanie akejkoľvek obuvi, ktorá môže spôsobiť zranenie je zakázané.
  • Hráčska hokejka – hokejky musia byť vyrobené z dreva alebo iného schváleného materiálu, ako je hliník alebo plast. Nesmú byť na nich nijaké výčnelky a nesmú mať nijaké ostré hrany. Na ktoromkoľvek mieste môžu byť omotané farebnou lepiacou nesvetielkujúcou páskou. Rozmery: Rúčka: maximálna dĺžka – 163 cm od pätky po koniec rúčky, maximálna šírka – 3 cm, maximálna hrúbka – 2,5 cm. Rúčka musí byť rovná. Čepeľ: maximálna dĺžka – 32 cm od pätky po koniec čepele, maximálna šírka – 7,5 cm, minimálna šírka – 5 cm.
  • Hráčska prilba – všetci hráči musia používať hokejovú prilbu zodpovedajúcu schváleným medzinárodným normám, ktorú majú počas hry a aj počas rozcvičenia pripevnenú remienkom pod bradou. Dolná hrana prilby musí byť vzdialená nad obočím hráča najviac na šírku jedného palca a medzi bradou a remienkom môže byť medzera najviac na šírku jedného palca. Hráč, ktorému počas hry spadne prilba, nesmie ďalej pokračoval v hre. Hráč môže pokračovať v hre, ak si nasadí prilbu späť na hlavu tak, aby bola v predpísanej polohe a pripevní si ju remienkom. Hráči mladší ako osemnásť rokov, musia mať na prilbe celotvárový ochranný štít, ktorý zodpovedá schváleným medzinárodným normám. Hráčom sa odporúča používať chránič zubov. Odporúča sa, aby chrániče krku používali všetci hráči.
  • Bránkarsky výstroj – celý brankársky výstroj, okrem obuvi a hokejky, musí byť skonštruovaný tak, aby chránil hlavu a telo, a nesmie obsahovať nijaké časti odevu alebo iné pomôcky, ktoré by brankárovi poskytli nedovolenú pomoc pri ochrane bránky.
  • Bránkarska hokejka – hokejka musí byť vyrobená z dreva alebo iného schváleného materiálu, ako je hliník alebo plast. Nesmú byť na nich nijaké výčnelky a nesmú mal nijaké ostré hrany. Na ktoromkoľvek mieste môžu byť omotané farebnou lepiacou nesvetielkujúcou páskou. Rozmery: Rúčka: maximálna dĺžka – 163 cm od pätky po koniec rúčky, maximálna šírka – 3 cm, maximálna hrúbka – 2,5 cm. Rozšírená časť rúčky: maximálna dĺžka – 71 cm od pätky a najviac 9 cm široká. Rúčka musí byť rovná. Čepeľ: maximálna dĺžka – 39 cm od pätky po koniec čepele, maximálna šírka – 9 cm, okrem pätky, kde nesmie byť väčšia ako 11,5 cm.
  • Vyrážačka – maximálne vonkajšie rozmery ochrannej podušky pripevnenej na zadnej strane vyrážačky sú: dĺžka 41 cm a šírka 21 cm.
  • Lapačka – maximálne vonkajšie rozmery lapačky sú:
   • dĺžka 41 cm,
   • manžeta rukavice na zápästí je vysoká najviac 11,5 cm a široká 23 cm,
   • dĺžka vrecka rukavice meraná z ktoréhokoľvek horného konca manžety nesmie byť väčšia ako 48 cm,
   • maximálny obvod je 122 cm.
  • Bránkarska prilba – brankári musia používať hokejovú prilbu s celotvárovou maskou alebo celohlavovú ochrannú prilbu, vyhovujúcu schváleným medzinárodným normám. Brankárska celotvárová maska musí byť skonštruovaná tak, aby cez jej otvory nemohla preniknúť loptička ani čepeľ hokejky.
  • Dresy – všetci hráči družstva musia byť jednotne vystrojení dresmi, nohavicami, štulpňami a prilbami (výnimkou je brankár, ktorý môže mať prilbu inej farby ako ostatní hráči družstva). Základná farba musí pokrývať, okrem mien a čísel, približne 80 percent dresu. Dresy, vrátane rukávov, a štulpne musia mať rovnakú farbu. Dresy sa musia nosiť zvonku na nohaviciach. Každý hráč musí mať na zadnej časti dresu číslo vysoké 20 až 25 cm a na obidvoch rukávoch rovnaké čísla vysoké 8 cm. Čísla môžu byť iba od 1 do 99.
  • Loptička – loptička má spravidla oranžovú farbu a musí byť vyrobená z plastovej hmoty alebo z iného materiálu schváleného ISBHF. Loptička musí mať tieto rozmery: priemer – 6,6 až 7 cm a hmotnosť – 60 až 77 g.

Funkcionári upraviť

 • Funkcionári stretnutia na ihrisku – sú to vlastne rozhodcovia stretnutia a to hlavný rozhodca a dvaja čiaroví rozhodcovia.
 • Funkcionári stretnutia mimo hracej plochy – dvaja bránkoví rozhodcovia, zapisovateľ, časomerač, hlásateľ, trestomerač a videobránkový rozhodca.

Rozhodcovia a ich povinnosti upraviť

 • Výstroj rozhodcu – hlavní rozhodcovia a čiaroví rozhodcovia musia mať oblečené čierne nohavice a rozhodcovský dres. Hlavný rozhodca má na hornej časti rukávov 8 cm široké červené pásky (iba v systéme troch rozhodcov). Rozhodcovia musia mať obuv a hokejovú prilbu čiernej farby (možnosť ochranného štítu na prilbe) a musia byť vystrojení schválenou píšťalkou a kovovým meracím pásmom dlhým minimálne 2 m.
 • Povinnosti hlavného rozhodcu – hlavný rozhodca všeobecne zodpovedá za celé stretnutie, riadi funkcionárov stretnutia mimo hracej plochy a hráčov a jeho rozhodnutia v prípade akéhokoľvek sporu sú konečné.
 • Povinnosti čiarových rozhodcov – čiaroví rozhodcovia sú zodpovední najmä za priestupky týkajúce sa čiar (ofsajdy, zakázané uvoľnenia). Najčastejšie oni vhadzujú loptičku a pomáhajú hlavnému rozhodcovi vo vedení stretnutia.
 • Bránkový rozhodca – za každou bránkou musí byť jeden bránkový rozhodca. Bránkoví rozhodcovia si počas stretnutia nesmú meniť bránky. Na podujatiach ISBHF bránkoví rozhodcovia nesmú byť z krajiny súperiacich družstiev. Jedinou povinnosťou bránkového rozhodcu je posúdiť, či celá loptička prešla za bránkovú čiaru medzi bránkovými žŕdkami a potom túto skutočnosť signalizovať. V prípade sporného gólu sa môže hlavný rozhodca poradiť s bránkovým rozhodcom, ale konečné rozhodnutie musí urobiť hlavný rozhodca.
 • Videobránkový rozhodca – videozáznam možno prezerať iba na základe požiadavky hlavného rozhodcu alebo videobránkového rozhodcu. Videobránkový rozhodca prezerá nasledujúce situácie:
  • či loptička prešla cez bránkovú čiaru,
  • či loptička vnikla do bránky skôr, ako bola posunutá bránková konštrukcia,
  • či loptička vnikla do bránky pred alebo po uplynutí času tretiny,
  • či loptička nebola do bránky usmernená rukou alebo kopnutá,
  • či sa loptička odrazila do bránky od rozhodcu,
  • či bola loptička predtým, ako vnikla do bránky, zasiahnutá zdvihnutou hokejkou útočiaceho hráča, ktorá bola nad úrovňou hornej žŕdky bránky,
  • nastavenie správneho času na časomere, ak je čas viditeľný na monitore videobránkového rozhodcu.
 • Riadiaci subjekt – sa v pravidlách používa na označenie priameho riadiaceho orgánu príslušných stretnutí.

Pravidlá hry upraviť

 • Počas hry družstvo nesmie mať na hracej ploche viac ako šesť hráčov. Šiestimi hráčmi sú: brankár, pravý obranca, ľavý obranca, pravé krídlo, stredný útočník, ľavé krídlo. Družstvo smie mať na hracej ploche iba jedného brankára. Tohto brankára možno odvolať a nahradiť ho ďalším hráčom. Taký hráč nemá výhody brankára.
 • Stretnutie sa musí začať v stanovenom čase vhadzovaním na strednom bode na vhadzovanie. Rovnako sa vhadzuje na začiatku všetkých tretín a predĺženia. Družstvá musia začať stretnutie bránením bránky bližšej k ich hráčskej lavici. Družstvá si musia vymeniť strany v každej nasledujúcej tretine a predĺžení.
 • Pri splnení podmienok možno striedať hráčov a brankárov kedykoľvek počas hry alebo počas prerušenia hry. Ak počas striedania hráč vstupujúci do hry hrá s loptičkou alebo má akýkoľvek fyzický kontakt so súperom, pričom odchádzajúci hráč je ešte na hracej ploche, musí nasledovať trest.
 • Stretnutie musí pozostávať z troch 15-minútových tretín čistého času a dvoch 10-minútových prestávok. Družstvá si po každej tretine musia vymeniť strany. Hrací čas plynie od momentu vhodenia loptičky a musí sa zastaviť po zapískaní. Ak sa v posledných piatich minútach prvej alebo druhej tretiny vyskytne nepredvídané zdržanie hry, hlavný rozhodca môže nariadiť, aby sa ihneď začala nasledujúca prestávka. Ak hra znovu pokračuje, zostávajúci čas budú družstvá brániť tú istú bránku, ako pred prestávkou. Po tomto čase si družstvá vymenia strany a hra pokračuje bez zdržania nasledujúcou tretinou. Na nekrytých ihriskách si musia družstvá vymeniť strany v polovici tretej tretiny a v polovici predĺženia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Počas prestávky sa musí upraviť povrch hracej plochy, ak je to potrebné.
  V play-off stretnutí, v ktorom musí byť víťaz, sa pokračuje predĺžením trvajúcim 10 minút čistého času, počas ktorého sa hrá na náhle víťazstvo. Ak ani jedno z družstiev nedosiahne gól, na určenie víťaza stretnutia sa uplatnia samostatné nájazdy.
  Každé družstvo si môže počas riadneho hracieho času alebo počas predĺženia vyžiadať jeden 30-sekundový oddychový čas. O oddychový čas môže počas prerušenia hry požiadať hlavného rozhodcu ľubovoľný hráč určený trénerom. Hlavný rozhodca musí oznámiť oddychový čas zapisovateľovi. Hráči a brankári obidvoch družstiev, okrem potrestaných hráčov, môžu prísť k svojim hráčskym laviciam. Družstvá si nemôžu vziať oddychový čas počas toho istého prerušenia hry.
 • Ak domáce družstvo nie je určené, súperiace družstvá sa musia rozhodnúť, ktoré družstvo bude domácim družstvom vzájomnou dohodou, žrebovaním alebo iným podobným spôsobom. Práva domáceho družstva: výber hráčskej lavice a na vhadzovanie po prerušení hry má domáce družstvo možnosť poslať na hraciu plochu hrajúcu zostavu až po hosťujúcom družstve. Kedykoľvek počas stretnutia môže hlavný rozhodca prostredníctvom kapitána požiadať hosťujúce družstvo, aby poslalo na hraciu plochu hrajúcu zostavu a pokračovalo v hre.
 • Družstvo, ktoré dosiahne počas troch 15-minútových tretín viac gólov, je víťazom stretnutia a do poradia získa dva body. Pod pojmom náhle víťazstvo sa rozumie situácia, keď počas predĺženia družstvo dosiahne gól ako prvé, je víťazom stretnutia. Ak je hra prerušená z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je v pravidlách, vhadzovanie sa prevedie na bode na vhadzovanie, alebo na myslenej spojnici koncových bodov na vhadzovanie najbližšie k miestu, kde sa naposledy hralo. Ak na konci stretnutia obidve družstvá dosiahli rovnaký počet gólov, stretnutie je nerozhodné a každé družstvo získa do poradia jeden bod. V play-off stretnutí, v ktorom musí byť víťaz, sa pokračuje predĺžením, trvajúcim desať minút čistého času, počas ktorého sa hrá na náhle víťazstvo. Ak nedosiahne gól ani jedno družstvo, na určenie víťaza stretnutia sa uplatnia samostatné nájazdy v sérii po 5 na každej strane a potom vykonáva po 1 na každej strane až do rozhodnutia.

Priestupky upraviť

 • Ofsajd – ak hráč útočiaceho družstva vstúpi do svojho útočného pásma skôr ako loptička, teda hráč je v ofsajde, keď má obidve chodidlá za modrou čiarou vo svojom útočnom pásme skôr, ako celá loptička prejde cez modrú čiaru, následne nasleduje prerušenie hry a vhadzovanie. Výhoda pri ofsajde je vtedy ak útočiaci hráč je v útočnom pásme skôr ako loptička, ale brániaci hráč na možnosť s loptičkou hrať. Ofsajd a výhodu pri ofsajde signalizuje čiarový rozhodca.
 • Zakázané uvoľnenie – pre posúdenie zakázaného uvoľnenia je rozhodujúce miesto posledného kontaktu s loptičkou toho družstva, ktoré malo loptičku. Ak hráč vystrelí alebo usmerní loptičku zo svojej polovice hracej plochy za bránkovú čiaru súpera, hra sa preruší a signalizuje sa zakázané uvoľnenie. Účelom tohto priestupku je presadiť plynulosť akcie a hlavný rozhodca a čiaroví rozhodcovia by mali uplatňovať toto pravidlo tak, aby sa tento cieľ dosiahol. Zakázané uvoľnenie nie je, ak:
  • loptička vnikne do bránky – uzná sa gól
  • loptička prejde cez bránkovisko
  • ak družstvo, ktoré sa previnilo, je v momente vystrelenia loptičky oslabené
  • loptička predtým, ako prejde cez bránkovú čiaru, sa dotkne akejkoľvek časti súperovho hráča, vrátane brankára
  • loptička prejde za bránkovú čiaru priamo od hráča, ktorý bol na vhadzovaní
  • podľa mienky čiarového rozhodcu, ktorýkoľvek hráč druhého družstva, okrem brankára, mohol s loptičkou hrať predtým, ako prešla cez bránkovú čiaru
 • Prihrávka rukou – hráč smie zastaviť alebo zraziť loptičku vo vzduchu otvorenou rukou ale nesmie ju prihrať spoluhráčovi rukou.
 • Kopnutie loptičky – kopať do loptičky sa smie vo všetkých pásmach, ale gól nemôže byť uznaný, ak loptičku kopol do bránky útočiaci hráč. Gól môže byť uznaný iba v prípade, ak sa kopnutá loptička odrazí do bránky od hokejky útočiaceho hráča.
 • Hra so zdvihnutou hokejkou – zastavenie alebo zrazenie loptičky hokejkou nad úrovňou ramien je zakázané a hra sa preruší. Hra sa nepreruší iba vtedy ak loptička je zrazená k protihráčovi a potom hlavný rozhodca musí použiť signál nie, alebo ak hráč brániaceho sa družstva zrazí loptičku do vlastnej bránky a potom sa uzná gól.

Tresty upraviť

Tresty podľa ich časového trvania sú rozdelené na nasledujúce kategórie:

 • Menší trest – hráč si ide sadnúť na trestnú lavicu na dve min.
 • Väčší trest – pri tomto treste hráč, vrátane brankára, musí opustiť hraciu plochu na zvyšok stretnutia (automaticky osobný trest do konca stretnutia), pričom náhradník je povolený po piatich minútach.
 • Osobný trest – pri prvom osobnom treste hráč, okrem brankára, musí opustiť hraciu plochu na desať minút, pričom náhradník je povolený okamžite. Hráč, ktorému sa skončil osobný trest, musí ostať na trestnej lavici až do najbližšieho prerušenia hry. Pri druhom osobnom treste hráč, vrátane brankára, musí automaticky opustiť hraciu plochu na zvyšok stretnutia (automaticky osobný trest do konca stretnutia), ale náhradník je povolený okamžite.
 • Osobný trest do konca stretnutia – pri osobnom treste do konca stretnutia hráč, vrátane brankára alebo funkcionára družstva, musí opustiť hraciu plochu a odísť pre zvyšok stretnutia do šatne a náhradník je povolený okamžite.
 • Trestné strieľanie – ak sa porušenie pravidiel trestá trestným strieľaním a ak priestupok má za následok menší trest, družstvo, ktoré sa neprevinilo, si môže vybrať trestné strieľanie a trest hráčovi sa neuloží bez ohľadu na to, či bol alebo nebol v trestnom strieľaní dosiahnutý gól alebo sa previnilému hráčovi uloží menší trest.

Trestné strieľanie sa vykoná tak, že hráč sám útočí na súperovho brankára za dosiahnutím gólu. Na ihrisku je iba brankár a hráč, ktorý vykonáva trestné strieľanie.

Fauly na hráčov upraviť

 • Vrazenie na mantinel – hráčovi, ktorý bodyčekuje, fauluje lakťom, napadne alebo podrazí protihráča tak, že spôsobí prudké vrazenie na mantinel, podľa uváženia hlavného rozhodcu bude uložený trest podľa závažnosti vrazenia na mantinel. Ukladá sa menší trest alebo väčší trest + do konca stretnutia.
 • Napadnutie – hráčovi, ktorý nabehne, naskočí alebo napadne protihráča, alebo súperovho brankára v bránkovisku sa ukladá menší trest alebo väčší trest + do konca stretnutia.
 • Napadnutie zo zadu – napadnutie zozadu je taký zákrok na hráča, pri ktorom hráč neočakáva nebezpečný úder na zadnú časť tela a nie je schopný sa mu brániť. Keď však hráč svojím obratom neúmyselne vyvolá telom kontakt so súperom, neposudzuje sa to ako napadnutie zozadu. Pri tomto faule sa ukladá menší trest alebo väčší trest + do konca stretnutia, pri zranení napadnutého hráča sa udelí trest do konca stretnutia.
 • Krosček –  je úder hokejkou, ktorú hráč drží obidvomi rukami a nijaká časť hokejky sa nedotýka hracej plochy. Ukladá sa menší trest alebo väčší trest + do konca stretnutia. Pri zranení napadnutého hráča sa uloží vyšší trest.
 • Nadmerná hrubosť – hráčovi, ktorý poruší pravidlá tak, že môže spôsobiť alebo spôsobí protihráčovi zranenie, bude uložený trest do konca stretnutia.
 • Faul lakťom – hráčovi, ktorý svojím lakťom fauluje protihráča, bude uložený menší trest alebo väčší trest + do konca stretnutia.

Hokejbal na Slovensku upraviť

Ligy a turnaje v hokejbale na Slovensku usporiadúva Slovenská hokejbalová únia. Do jej činnosti spadajú extraliga mužov a juniorov, 1. hokejbalová liga, Slovenský pohár, Mamut Cup a mnohé iné regionálne súťaže.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hokejbal

Externé odkazy upraviť