Honorverse

fiktívny vesmír vytvorený Davidom Webberom

Honorverse je neoficiálny názov pre vesmír vytvorený americkým spisovateľom Davidom Weberom. Tento názov je odvodený od mena hlavnej hrdinky, Honor Harringtonovej.

Najdôležitejšími vesmírnymi ríšami alebo kráľovstvami sú Hviezdne kráľovstvo Mantichora, (Ľudová) Republika Haven, Solárny zväz, Slezská konfederácia a Andermanské kráľovstvo. Mantichora si pred havenskou hrozbou vybudovala tzv. Mantichorskú alianciu, ktorej členmi sú napríklad jednosystémové národy Greysonu, Erewhonu, Alizonu a viaceré ďalšie.

História

upraviť

Honorverse bol prvýkrát predstavený v knihe Stanice Bazilišek s detailným historickým pozadím pre východiskový dej, v ktorom ľudstvo niekoľko storočí cestovalo ku hviezdam v blízkosti Zeme "pomalými loďami", a neskôr s objavmi nových technológií (hypergenerátor, plachty Warszawskej) začalo kolonizovať vzdialenejšie svety na lodiach cestujúcich rýchlejšie než svetlo.

Systém cestovania rýchlejšie než svetlo je detailný hyperpriestorový mechanizmus s niektorými jedinečnými vlastnosťami, ako napríklad "plachtenie" po "gravitačnej vlne". Dôležitou súčasťou Honorverse sú červie diery, ktorými môžu vhodne vybavené lode cestovať a prekonať obrovské vzdialenosti v priebehu minút namiesto týždňov či mesiacov cestovaním hyperpriestorom. Vlastníctvo červej diery poskytuje danému hviezdnemu národu dôležitý zdroj príjmu a zvyšuje jeho obchodné možnosti.

Hlavná hrdinka Honor Harringtonová je občiankou Hviezdneho kráľovstva Mantichora, ktoré sa nachádza v binárnej hviezdnej sústave s troma obývateľnými planétami a s jedinečným vlastníctvom bazilišského vyústenia Mantichorskej križovatky v susednom systéme (ktoré má šesť vyústení k sústavám Sigma Draconis, Matapan, Gregor, Trevorova hviezda, Mantichora a Phoenix). V desiatej knihe série (Válka cti) je objavené siedme vyústenie križovatky vedúce k bezplanetárnemu systému červeného trpaslíka triedy M8 blízko obývaného systému Lynx v (takzvanom) Talbott Cluster. Tento objav tvorí hlavný príbeh novej podsérie s názvom Shadow of Saganami (Stín Saganamiho).

Keďže vyústenie červej diery je veľmi podobné obchodným trasám z dôb plachetníc, Hviezdne kráľovstvo Mantichora zohráva dôležitú úlohu v medzihviezdnom obchode vzhľadom na veľkosť svojej populácie a počet planét. Ako britské Kráľovské námorníctvo v časoch Britského impéria, Kráľovské Mantichorské námorníctvo zohráva dôležitú úlohu pri udržovaní bezpečnosti a integrity ekonomiky. Bohatstvo a dôležitosť križovatky vyvolávajú závisť a lakotu a sú zdrojom mnohých intríg a sporov zo strany ostatných veľkých mocností, hlavne Republiky Haven, ale aj Solárneho zväzu, Andermanského kráľovstva, Mesy a jej spoločností, ale aj Slezskej konfederácie.

V Honorverse možno nájsť niekoľko ďalších zaujímavých historických spojitostí s pozemskou dobou plachetníc. Sú zjavné najmä po narodení Honor 1. októbra 3961. Technologický pokrok bol v Honorverse pozvoľný po 500 ročnú existenciu Hviezdneho kráľovstva Mantichora, a táto technologická stagnácia viedla k podobnej stagnácii vo vojenskej stratégii a taktike spomínanej v knihách. Gravitáciou poháňané pohonné systémy použité na vesmírnych lodiach vyžadujú na vojenských lodiach "strieľne" a kapitáni sa snažia maximalizovať ich palebnú silu využívaním bočných útokov, podobne ako bojové lode v dobách plachetníc.

Od odletu prvej "pomalej lode" sa začalo používať označovanie roku "po diaspore" namiesto "po Kristovi". Okrem toho takmer každá planéta má vlastné počítanie rokov označované "po pristátí", keďže ich rotácia a obeh okolo lokálnej hviezdy sa líšia. V medzihviezdnom styku je však štandardom používanie označenia "po diaspore", za úradný jazyk sa považuje starozemská angličtina.

Honorverse

upraviť

Denebské dohody

upraviť

Denebské dohody v Honorverse sú všeobecne akceptované pravidlá vojny. Vytvoril ich Solárny zväz na Denebe. Sú niečo ako súčasné Ženevské konvencie. Ich úlohou je zabezpečiť práva vojenského personálu v časoch vojny, brániac ho pred zlých zachádzaním a mučením. Dohody takisto upravujú iné veci, ako napríklad výmenu vojnových zajatcov bojujúcich strán, dohľad a inšpekcie POW a internačné tábory neutrálnych tretích strán (zvyčajne Solárny zväz).

Dohody tiež zakazujú súdy zajatého vojenského personálu v časoch vojny, okrem prípadov, kedy obžalovaný bol obvinený z porušenia práv vlastného národa. Za zmienku stojí tiež predpis nazývaný Sekcia 27, ktorý zakazuje akýkoľvek súd s nepriateľským personálom v čase vojny. Známe sú tiež dve podsekcie: Podsekcia 41 a Podsekcia 42. Podľa Podsekcie 41 sa ochrana dohôd nevzťahuje na zajatých vojakov, ktorí boli usvedčení zo zločinov ešte pred vypuknutím vojny, čo umožňuje zadržiavajúcim konať s nimi ako so zločincami. Najznámejší prípad využitia tejto podsekcie bolo ospravedlnenie plánovanej popravy Honor Harringtonovej za falošné obvinenia za zničenie nákladnej lodi Sirius (v skutočnosti Q-loď). Podsekcia 42 sa zaoberá vojenskými súdmi jedincov za údajné porušenie miestneho práva. Príkladom môže byť súd s príslušníkmi Štátnej bezpečnosti na väzenskej planéte Hádes.

Hlavná séria

upraviť

Ďalšie knihy

upraviť

Romány:

 • Koruna otroků, Polaris, 2008 (Crown of Slaves, 2003) – s Erikom Flintom
 • The Shadow of Saganami, 2004 (české vydanie plánované na druhú polovicu 2008)

Zbierky poviedok editorom je David Weber

 • Víc než čest, Polaris, 2003, ISBN 80-7332-028-2 (More than Honor, 1998)
  • David Weber: Nádherné přátelství
  • David Drake: Velký výlet
  • S. M. Sterling: Výbuch šrapnelu
  • David Weber: Vesmír Honor Harringtonové
 • Světy Honor Harringtonové, Polaris, 2004, ISBN 80-7332-051-7 (Worlds of Honor, 1999)
  • Linda Evansová: Zatoulánek
  • David Weber: Čím se platí za sny?
  • Jane Lindskoldová: Královnin gambit
  • David Weber: Svízelná cesta domů
  • Roland J. Green: Přepad
 • Měnitelka světů, Polaris, 2006, ISBN 80-7332-070-3 (Changer of Worlds, 2001)
  • David Weber: Kadet Harringtonová
  • David Weber: Měnitelka světů
  • Eric Flint: Až se Vysočina propadne
  • David Weber: Soumrak
 • Ve službách Meče, Polaris, 2007, ISBN 80-7332-093-2 (The Service of the Sword, 2003)
  • Jane Linskoldová: Země zaslíbená (Promised Land)
  • Timothy Zahn: Jednou ranou (With One Stone)
  • John Ringo, Victor Mitchell: Loď jménem Francis (A Ship Named Francis)
  • John Ringo: Zaletíme si do Prahy (Let's Go to Prague)
  • Eric Flint: Fanatik (Fanatic)
  • David Weber: Ve službách Meče (The Service of the Sword)