Hormizd III. bol perzský veľkokráľ z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 457 – 459. Jeho otcom bol kráľ Jazdkart II., matkou kráľovná menom Dénak. Z Hormizdových súrodencov sú známi dvaja bratia – Péróz a Valgaš – ktorí obaja neskôr zasadli na perzský trón.

Hormizdova dvojročná vláda bola z väčšej časti vyplnená bojmi s mladším bratom Pérózom, ktorý chcel získať korunu pre seba. Vie sa, že Hormizd sídlil v meste Raj v Médii, zatiaľ čo v Ktésifóne bývala a administratívu riadila jeho matka. Bližšie podrobnosti však nie sú známe, iba kráľova násilná smrť po Pérózovom víťazstve v roku 459.

Externé odkazy upraviť


Hormizd III.
Vladárske tituly
Predchodca
Jazdkart II.
kráľ
457459
Nástupca
Péróz I.