Hospodárska a menová únia (všeobecne)

Hospodárska a menová únia je forma integračného zoskupenia štátov zahŕňajúca spoločný trh, harmonizáciu ekonomickej politiky (prípadne spoločnú ekonomickú politiku) vo viacerých oblastiach a menovú úniu (čiže spoločnú menu alebo aspoň fixované menové kurzy medzi členskými štátmi). Je to piata fáza ekonomickej integrácie.

Menová únia sa niekedy chápe buď ako východisko hospodárskej (a menovej) únie, inokedy - častejšie - ako jej zavŕšenie. Keďže existuje aj menová únia bez spoločného trhu a/alebo harmonizovanej ekonomickej politiky, pojmy "hospodárska a menová únia" a "menová únia" je potrebné odlišovať.

Typický príklad je Hospodárska a menová únia Európskej únie.