Hovorenie alebo menej odborne rozprávanie je vytváranie hovorených textov v prirodzenom jazyku. Je to utváranie radu za sebou nasledujúcich navzájom odlišných artikulovaných zvukov. Tieto zvuky sa šíria vzduchovým prostredím, až ich počúvajúci zachytí svojím sluchom v tom poradí, v akom ich hovoriaci vyslovil. Keďže hovoriaci radom vyslovených zvukov vyjadruje nejaký myšlienkový obsah, počúvajúci si pri ich vnímaní vybaví tú istú myšlienku, ktorú mal hovoriaci, čiže porozumenie reči. Hovorenie jeden z procesov dominujúcich v používaní jazyka.

Iné projekty Upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Hovorenie

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.