Hrdzavý potok

Hrdzavý potok je potok v Gemeri, v najsevernejšej časti okresu Revúca. Je to ľavostranný prítok Muráňa a má dĺžku 8 km.

Hrdzavý potok

Pramení v Muránskej planine na juhovýchodnom svahu Kľaku (1 408,7 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 000 m n. m. Preteká krasovou oblasťou v krajinársky pôsobivej Hrdzavej doline, ktorá je hlboko vrezaná do masívu planiny. Od prameňa tečie na juhozápad, priberá dva pravostranné prítoky, najprv z južného svahu Kľaku a potom spod Nižnej Kľakovej a stáča sa na juhojuhovýchod. Po pribratí ďalších dvoch krátkych prítokov mení smer toku na východojuhovýchod a preteká územím NPR Hrdzavá. Ďalej vstupuje do malej kotlinky, zľava priberá Dolinský potok (418,3 m n. m.), vstupuje do Revúckej vrchoviny a preteká obcou Muráň. Na záverečnom úseku sa stáča, krátko tečie na východ a v blízkosti obce sa v nadmorskej výške okolo 377 m n. m. vlieva do Muráňa.