Hrobka

pohrebné miesto
O prírodnej pamiatke v Česku pozri Hrobka (prírodná pamiatka).

Hrobka je murovaný alebo do skaly vytesaný priestor, ktorý je architektonicky upravený a slúži na uloženie mŕtvych. Z minulosti sú známe hrobky faraónov (chrámy, pyramídy alebo hroby pod zemou), dnes sú hrobky spravidla malé stavby na cintorínoch.

Hrobka na cintoríne Le Père Lachaise

Iné prijekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hrobka