Hubovský potok

Hubovský potok pretekajúci obcou Hubovo

Hubovský potok je potok v Gemeri, v juhovýchodnej časti okresu Rimavská Sobota. Je to ľavostranný prítok Slanej, má dĺžku 9,2 km a je tokom IV. rádu.

Pramení v Bodvianskej pahorkatine, v podcelku Gemerská pahorkatina, v zníženine medzi vrchmi Makov (351,0 m n. m.) a Koč (363,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 279 m n. m. Od prameňa tečie najprv juhojuhozápadným smerom, preteká obcou Hubovo a stáča sa na západ. Vstupuje do Rimavskej kotliny, preteká obcou Lenka, sprava priberá krátky prítok prameniaci južne od kóty 203,0 m a stáča sa na juh. Napája vodnú nádrž Včelince, z nej vyteká juhojuhozápadným smerom cez rovnomennú obec a v jej blízkosti ústi v nadmorskej výške cca 166 m n. m. do Slanej.

Iné projektyUpraviť