Humanistika (vedný odbor)

Humanistika (humanológia, humanistická antropológia) je integrovaný vedný odbor zaoberajúci sa problémami človeka. Oblasť skúmania alebo výuky zameraná na ľudské myslenie a vzťahy. Zahrnuje sa sem najmä história, umenoveda, filozofia.

Termín humanistika sa používa vo dvoch významoch:

  1. súbor vied o človeku, ktoré sa zaoberajú humanizáciou človeka, integrujúci poznatky o človeku a smerujúci k príprave človeka ako jedinca i ľudstva ako celku na ďalšiu existenciu.
  2. multidisciplinárny odbor štúdia, zaoberajúci sa človekom, jeho hodnotami, povahou ľudskej činnosti a základnými ľudskými právami a povinnosťami.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.