Hydrolymfa

Hydrolymfa je telová tekutina ostnokožcov.

Koluje vo zvláštnom systéme ciev s pentaradiálnou súmernos ťou – tzv. ambulakrálna sústava. Je to takmer číra tekutina, ktorá má zloženie podobné fyziologickému roztoku. Obsahuje iba niektoré soli a málo volne plávajúcich buniek amébovitého tvaru. Neobsahuje bielkoviny uspôsobené na transportnú funkciu. Iba niekedy sa v nej vyskytujú bielkoviny, ktoré slúžia ako primitívne prenášače kyslíka. V staršej literatúre sa uvádza, že sa hydrolymfa vyskytuje aj u primitívnych skupín ako mechúrniky (Coelenterata) a ploskavce (Plathelminthes). V súčasnosti sa však preferuje názor, že tekutina, ktorá vypĺňa medzibunkové priestory v tkanivách týchto primitívnych živočíchov bez obehovej sústavy, je tkanivový mok.

Externé odkazyUpraviť