Hysteréza (vlastnosť)

Hysteréza alebo novšie aj hysterézia je taká vlastnosť systému, keď jeho výstupná hodnota nezávisí len od vstupu, ale aj od derivácie vstupu podľa času.

vplyv hysterézy na preklápanie obvodu.
U – priebeh napätia
A – obvod bez hysterézy
B – Schmittov obvod

Napríklad, pri Schmittovom obvode, ak ho chceme zopnúť do jednotky, musíme dať na vstup >+1 volt. Ale keď klesne vstupné napätie pod jeden volt, obvod sa nevypne, ale treba ísť dole až na napr. -2 V a až vtedy sa obvod vypne.

Prakticky všetky prírodné aj technické systémy vykazujú hysterézu, len nie pri každom je rovnako výrazná a niekedy nie je ani bežne merateľná. Za systémy bez hysterézy sa považujú také, kde nie je merateľná alebo pri ktorých sa jej vplyv dá pri modelovaní zanedbať.

alebo

Využitie upraviť

Hysteréza sťažuje v niektorých prípadoch modelovanie systému a výpočty jeho správania, ale môže byť pri niektorých systémoch naopak aj žiadúca, najmä v elektronike, napríklad pri pamätiach.