V decembri roku 1998 organizácia International Electrotechnical Commission (IEC), popredná svetová organizácia pre celosvetovú štandardizáciu v elektrotechnike (a technológii), schválila medzinárodné názvy pre symboly prefixov násobných jednotiek pre binárnu oblasť.

Prefixy sú nasledovné:

 Symbol   Názov  Význam   Hodnota        
      Ki   kibi-   binárny kilo   210    =  10001 × 1,024
      Mi   mebi-   binárny mega   220    =  10002 × 1,048 576
      Gi   gibi-   binárny giga   230    =  10003 × 1,073 741 824
      Ti   tebi-   binárny tera   240    =  10004 × 1,099 511 627 776
      Pi   pebi-   binárny peta   250    =  10005 × 1,125 899 906 842 624
      Ei   exbi-   binárny exa   260    =  10006 × 1,152 921 504 606 846 976
      Zi   zebi-   binárny zetta   270    =  10007 × 1,180 591 620 717 411 303 424
      Yi   yobi-   binárny yotta   280    =  10008 × 1,208 925 819 614 629 174 706 176


Príklad :   300 GB   ≅   279,397 GiB   ( = 0x117,6592E GiB = 0x45D96,4B8 MiB = 0x1176592E KiB = 0x45D964B800 bajtov).

Do roku 2005 táto konvencia stále nezískala široké použitie, hoci používanie rastie. Je silne podporované mnohými štandardizačnými telesami vrátane IEEE and CIPM.

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť