III. stupeň ochrany

III. stupeň ochrany prírody na Slovensku zakazuje oproti II. stupňu ochrany navyše:[1]

  • vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy
  • pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce
  • táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce
  • organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie
  • použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb
  • rozširovať nepôvodné druhy
  • zbierať rastliny vrátane ich plodov
  • organizovať spoločné poľovačky
  • vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom

Referencie

upraviť
  1. Ústredný portál verejnej správy [online]. slovensko.sk, [cit. 2021-04-06]. Dostupné online.