ISO 9660 je medzinárodný štandard špecifikujúci logický formát pre súbory a adresáre na CD-ROM.

Len CD vypálené vo formáte ISO 9660 je plne prenositeľné medzi rôznymi platformami (DOS, UNIX, MAC).

Joliet je rozšírenie štandardu ISO 9660, ktoré vyvinul Microsoft pre zápis dlhých názvov mien súborov vrátane medzinárodnej znakovej sady Unicode. Joliet povoľuje až 64 znakov v názve súboru vrátane medzier.