Idiomatika

Idiomatika je

  • Súhrn všetkých idiomatických prostriedkov (idiómov) istého jazyka.
  • Náuka o idiómoch, čiže špecifických, pre daný jazyk typických ustálených typoch slovných spojení.
  • V českej frazeologickej teórii F. Čermáka súčasť zdvojeného názvu (frazeológia a idiomatika) súboru ustálených obrazných slovných spojení,
  • Vo frazeologickej koncepcii F. Čermáka súbor ustálených obrazných slovných spojení sledovaný prednostne zo strany sémantických vlastností takýchto jednotiek.

LiteratúraUpraviť

  • J. Filipec – F. Čermák, 1985.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.