Imrich (prvé meno)

mužské meno

Imrich je mužské krstné meno. Pôvodne nemecké mená Emmerich, Amalrich pochádzajú zo stronemeckých slov amal+richi s významom „vládca práce“ alebo „pracovitý vládca“. Meniny na Slovensku5. novembra.