Imrich Točka

Prof. Ing. Imrich Točka, CSc. (* 23. jún 1941, Tormoš, Nitra - 9. máj 2020[1]) bol slovenský spisovateľ, regionálny historik, numizmatik, kampanológ, záchranca kultúrnych pamiatok. Bol bývalý univerzitný pedagóg Slovenskej pôdohospodárskej univerzity v Nitre.

Imrich Točka
slovenský spisovateľ, regionálny historik, numizmatik, kampanológ
Imrich Točka
Narodenie23. jún 1941
Tormoš, Nitra, Slovensko
Úmrtie9. máj 2020 (78 rokov)
Nitra
Alma materVysoká škola poľnohospodárska v Nitre
ManželkaIldikó Laláková

ŽivotUpraviť

Vzdelanie získal na Základnej škole v Chrenovej (1946 – 1955), potom na Jedenásťročnej strednej škole (JSŠ) v Nitre (1955 – 1958) a neskôr na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (1958 – 1963).

V roku 1963 sa zamestnal na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (od roku 1996 Slovenská poľnohospodárska univerzita), kde pôsobil až do svojho odchodu na dôchodok v roku 2009. Ako pedagogický a vedecký pracovník pracoval na Agronomickej fakulte a špecializoval sa na poľovníctvo, šľachtiteľstvo a chov malých hospodárskych a kožušinových zvierat. Prezident Rudolf Schuster ho vymenoval za univerzitného profesora v roku 2001.

Vo svojej výskumnej oblasti bol autorom, resp. sa autorsky spolupodieľal, na tridsiatich odborných publikáciách a ďalších desiatkach článkov v odborných periodikách. Po odchode do dôchodku bol (v roku 2019) autorom dvadsaťjedna vedecko populárnych knižných diel z oblasti regionálnej histórie, kampanológie a numizmatiky, z ktorých veľkú časť vydal vo vlastnej réžii.

V roku 2011 pri príležitosti svojho životného jubilea daroval svoju celoživotnú zbierku medailí Ponitrianskemu múzeu v Nitre. V tom istom roku objavil v lapidáriu Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre stratenú najstaršiu kultúrnu pamiatku z nitrianskej Chrenovej – sochu Krista Trpiteľa z roku 1770. Tá bola ukradnutá a premiestnená na neznáme miesto na začiatku 70. rokov dvadsiateho storočia. Stalo sa tak pri búraní chrenovskej zvonice, v ktorej bola dovtedy umiestnená. Ďalší významný objav sa mu podaril v roku 2012. Pri kampanologickom výskume vo farskom Kostole sv. Urbana na Zobore, v priestoroch kostolnej veže objavil na podlahe odložený, v zlom stave v tej dobe už nepoužívaný 32-kilogramový zvon. Ten následne identifikoval ako Zvon zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, ktorý je dokázateľne najstarším zachovaným zvonom na území mesta Nitry. Zvon odlial bratislavský zvonolejár Ján Ernest Christelli v roku 1743.

V roku 2013 sa stal zakladajúcim členom Zoborského skrášľovacieho spolku, ktorý sa stará o zachovanie miestneho kultúrneho dedičstva, hlavne o zoborský kláštor. V roku 2016 sa spolu s kolegami z tohto občianskeho združenia postaral o navrátenie sochy sv. Jána Nepomuckého do prícestnej kaplnky na Chmeľovej doline v nitrianskej mestskej časti Zobor. Pôvodnú sochu tohto svätca ukradli zlodeji niekedy v 70. rokoch 20. storočia.

S manželkou Ildikó Lalákovou (1945 – 2013) mal dcéru Andreu (1967) a syna Gabriela (1971).

Zomrel 9. mája 2020 v kruhu svojich najbližších vo svojom rodinnom sídle v Nitre na Zobore.

OceneniaUpraviť

 • Zlatá medaila Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku (2004)
 • Cena primátora mesta Nitry za prínos v oblasti kultúry, pedagogickej a vedeckej činnosti (2011)
 • Zlatá medaila rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za mimoriadny prínos pre rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania v prospech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (2014)
 • Cena mesta Nitry za celoživotný príspevok ku kultúrnemu rozvoju a propagácii mesta a záchrane kultúrneho dedičstva (2016)
 • Cena Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 za mimoriadne úsilie vynaložené na objasnenie zabudnutých kapitol regionálnej histórie, jej knižné spracovanie a záchranu zanikajúcich pamätníkov minulosti (2019)[2]

DieloUpraviť

Odborné publikácieUpraviť

 • 1970 - Základy poľovníctva (spoluautor Alexander Bakoš)
 • 1975 - Príspevok k štúdiu účinkov niektorých pesticídov na malú pernatú zver
 • 1977 - Výskum vplyvu niektorých moridiel na malú pernatú úžitkovú zver
 • 1978 - Poľovníctvo (spoluautor Alexander Bakoš)
 • 1980 - Návody na cvičenia z chovu malých hospodárskych zvierat s pracovným zošitom (spoluautor Jozef Rekoš)
 • 1983 - Technológia chovu hydiny a malých hospodárskych zvierat (spoluautori Martin Halaj, Ján Sedlár, Jozef Rekoš)
 • 1983 - Základy chovu malých hospodárskych zvierat (spoluautor Jozef Rekoš)
 • 1984 - Návody na cvičenia z chovu malých hospodárskych zvierat s pracovným zošitom (spoluautor Jozef Rekoš)
 • 1984 - Cvičenia z technológie chovu hydiny a malých hospodárskych zvierat pre poslucháčov AF – zootechnického odboru, smer krmovinár (spoluautori Martin Halaj, Jozef Rekoš, Ján Sedlár)
 • 1984 - Výživa a kŕmenie zvierat v drobnochovoch (spoluautori Vladimír Malík, Marián Hunčík, Vladimír Illéš, Marta Pálková, Františk Prokop)
 • 1984 - Chováme Nutrie
 • 1985 - Chováme norky a líšky (spoluautor František Kukla)
 • 1986 - Základy chovu malých hospodárskych zvierat (spoluautor Jozef Rekoš)
 • 1990 - Vplyv niektorých morfologických vlastností srsti na kvalitu osrstenia u líšky obyčajnej (Vulpes vulpes)
 • 1992 - Chov kožušinových zvierat
 • 1992 - Vplyv prídavku hryzu pri kŕmení nutrií na niektoré ich úžitkové vlastnosti (spoluautori Emília Oravcová, Milan Staněk)
 • 1993 - Vplyv skrmovania zvýšeného zastúpenia hydinového odpadu v kŕmnych dávkach noriek na niektoré kvalitatívne vlastnosti vyprodukovaných kožiek (spoluautor Dušan Mertin)
 • 1993 - Využitie netradičných zdrojov kŕmnych komponentov vo výžive noriek (spoluautori Dušan Mertin, Emília Oravcová)
 • 1994 - Potreba živín a výživová hodnota krmív pre kožušinové zvieratá zvierat (spoluautori Dušan Mertin, Emília Oravcová, Karin Süvegová)
 • 1995 - Zachovanie základného genofondu kožušinových zvierat v rôznych mutáciách - líšky, norky, nutrie (spoluautori  Dušan Mertin, Karin Süvegová, Peter Orságh)
 • 1997 - Zhodnotenie úžitkovosti a súčasný stav genofondu kožušinových zvierat vo vybraných chovoch SR (spoluautori Dušan Mertin, Karin Süvegová)
 • 1999 - Využitie niektorých sekundárnych surovín vo výžive mäsožravých kožušinových zvierat (spoluautori Dušan Mertin, Karin Süvegová)
 • 1999 - Vplyv prostredia a rôznych technologických postupov na úžitkové vlastnosti nutrie riečnej (Myocastor coypus)
 • 2000 - Biologicko-fyziologické aspekty reprodukcie nutrií (spoluautori Milan Bárta, Václav Kulíšek)
 • 2001 - Etológia hospodárskych zvierat (spoluautori Ondrej Debrecéni, Peter Juhás, Marko Halo, Jan Brouček)
 • 2002 - Zachovanie a zveľaďovanie genofondu populácie nutrie riečnej (Myocastor coypus) v klietkovom chove (spoluautori Dušan Mertin, Karin Süvegová, Ján Rafay, Pavel Fľak, Jana Hanusová, Peter Orságh)
 • 2003 - Živočíšna výroba II. (spoluautor Ľudmila Chmelničná)
 • 2005 - Kŕmenie neprežúvavcov (spoluautori Erika Horňáková, Ján Garlík)
 • 2008 - Technológia chovu malých hospodárskych zvierat (spoluautori Ľudmila Chmelničná, Ján Weis, Jana Hanusová)
 • 2014 - Živočíšna výroba II (spoluautori Henrieta Arpášová, Jana Hanusová)

Vedecko-populárne publikácieUpraviť

 • 2002 - Tormoš – Chrenová, dejiny obce
 • 2003 - Farský kostol sv. Martina v Nitre – Chrenovej
 • 2006 - Z minulosti Chrenovej
 • 2009 - Zo starej Chrenovej veselo i vážne [3]
 • 2010 - Nitra na medailérskych pamiatkach [4]
 • 2011 - História ochotníckeho divadla v Nitre – Chrenovej [5]
 • 2012 - Socha Krista trpiteľa – najstaršia kultúrna pamiatka Chrenovej
 • 2012 - Nitrianske zvony
 • 2013 - Farský kostol sv. Martina v Nitre – Chrenovej (2. rozšírené vydanie)
 • 2013 - Cyrilo - Metodská misia na medailách (spoluautor Ivan Kiko)
 • 2013 - Nitrianske poľovníctvo
 • 2014 - Zobor
 • 2015 - Tormoš – Chrenová v zrkadle času (spoluautor Gabriel Točka)
 • 2016 - Historky spod Mačacieho zámku
 • 2016 - Pamiatka historickej tragédie vo Fabianovej doline
 • 2017 - Zvony Podzoboria (spoluautor Alexander Fehér)
 • 2017 - Historky spod Nitrianskeho hradu
 • 2018 - Poľovníckym chodníkom kráčali spolu s nami
 • 2019 - Farnosť sv. Urbana Nitra – Zobor
 • 2019 - Záhada historického pamätníka v Ladiciach
 • 2019 - Záchranca prenasledovaných

ReferencieUpraviť

ZdrojeUpraviť

Iné projektyUpraviť