Prof. Ing. Imrich Točka, CSc. (* 23. jún 1941, Tormoš, Nitra - 9. máj 2020[1]) bol slovenský spisovateľ, regionálny historik, numizmatik, kampanológ, záchranca kultúrnych pamiatok. Bol bývalý univerzitný pedagóg Slovenskej pôdohospodárskej univerzity v Nitre.

Imrich Točka
slovenský spisovateľ, regionálny historik, numizmatik, kampanológ
Imrich Točka
Narodenie23. jún 1941
Tormoš, Nitra, Slovensko
Úmrtie9. máj 2020 (78 rokov)
Nitra
Alma materVysoká škola poľnohospodárska v Nitre
ManželkaIldikó Laláková; Marta Bradáčová (od roku 2020)
DetiAndrea (1967) a Gabriel (1971)
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Imrich Točka

Vzdelanie získal na Základnej škole v Chrenovej (1946 – 1955), potom na Jedenásťročnej strednej škole (JSŠ) v Nitre (1955 – 1958) a neskôr na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (1958 – 1963).

V roku 1963 sa zamestnal na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (od roku 1996 Slovenská poľnohospodárska univerzita), kde pôsobil až do svojho odchodu na dôchodok v roku 2009. Ako pedagogický a vedecký pracovník pracoval na Agronomickej fakulte a špecializoval sa na poľovníctvo, šľachtiteľstvo a chov malých hospodárskych a kožušinových zvierat. Prezident Rudolf Schuster ho vymenoval za univerzitného profesora v roku 2001.

Vo svojej výskumnej oblasti bol autorom, resp. sa autorsky spolupodieľal, na tridsiatich odborných publikáciách a ďalších desiatkach článkov v odborných periodikách. Po odchode do dôchodku bol (v roku 2019) autorom dvadsaťjedna vedecko populárnych knižných diel z oblasti regionálnej histórie, kampanológie a numizmatiky, z ktorých veľkú časť vydal vo vlastnej réžii.

V roku 2011 pri príležitosti svojho životného jubilea daroval svoju celoživotnú zbierku medailí Ponitrianskemu múzeu v Nitre. V tom istom roku objavil v lapidáriu Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre stratenú najstaršiu kultúrnu pamiatku z nitrianskej Chrenovej – sochu Krista Trpiteľa z roku 1770. Tá bola ukradnutá a premiestnená na neznáme miesto na začiatku 70. rokov dvadsiateho storočia. Stalo sa tak pri búraní chrenovskej zvonice, v ktorej bola dovtedy umiestnená. Ďalší významný objav sa mu podaril v roku 2012. Pri kampanologickom výskume vo farskom Kostole sv. Urbana na Zobore, v priestoroch kostolnej veže objavil na podlahe odložený, v zlom stave v tej dobe už nepoužívaný 32-kilogramový zvon. Ten následne identifikoval ako Zvon zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, ktorý je dokázateľne najstarším zachovaným zvonom na území mesta Nitry. Zvon odlial bratislavský zvonolejár Ján Ernest Christelli v roku 1743.

V roku 2013 sa stal zakladajúcim členom Zoborského skrášľovacieho spolku, ktorý sa stará o zachovanie miestneho kultúrneho dedičstva, hlavne o zoborský kláštor. V roku 2016 sa spolu s kolegami z tohto občianskeho združenia postaral o navrátenie sochy sv. Jána Nepomuckého do prícestnej kaplnky na Chmeľovej doline v nitrianskej mestskej časti Zobor. Pôvodnú sochu tohto svätca ukradli zlodeji niekedy v 70. rokoch 20. storočia.

S manželkou Ildikó Lalákovou (1945 – 2013) mal dcéru Andreu (1967) a syna Gabriela (1971).

Zomrel 9. mája 2020 v kruhu svojich najbližších vo svojom rodinnom sídle v Nitre na Zobore. [2] [3]

Ocenenia

upraviť
 • Zlatá medaila Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku (2004)
 • Cena primátora mesta Nitry za prínos v oblasti kultúry, pedagogickej a vedeckej činnosti (2011)
 • Zlatá medaila rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za mimoriadny prínos pre rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania v prospech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (2014)
 • Cena mesta Nitry za celoživotný príspevok ku kultúrnemu rozvoju a propagácii mesta a záchrane kultúrneho dedičstva (2016)
 • Cena Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 za mimoriadne úsilie vynaložené na objasnenie zabudnutých kapitol regionálnej histórie, jej knižné spracovanie a záchranu zanikajúcich pamätníkov minulosti (2019)[4]
 
Imrich Točka

Odborné publikácie

upraviť
 • 1970 - Základy poľovníctva (spoluautor Alexander Bakoš)
 • 1975 - Príspevok k štúdiu účinkov niektorých pesticídov na malú pernatú zver
 • 1977 - Výskum vplyvu niektorých moridiel na malú pernatú úžitkovú zver
 • 1978 - Poľovníctvo (spoluautor Alexander Bakoš)
 • 1980 - Návody na cvičenia z chovu malých hospodárskych zvierat s pracovným zošitom (spoluautor Jozef Rekoš)
 • 1983 - Technológia chovu hydiny a malých hospodárskych zvierat (spoluautori Martin Halaj, Ján Sedlár, Jozef Rekoš)
 • 1983 - Základy chovu malých hospodárskych zvierat (spoluautor Jozef Rekoš)
 • 1984 - Návody na cvičenia z chovu malých hospodárskych zvierat s pracovným zošitom (spoluautor Jozef Rekoš)
 • 1984 - Cvičenia z technológie chovu hydiny a malých hospodárskych zvierat pre poslucháčov AF – zootechnického odboru, smer krmovinár (spoluautori Martin Halaj, Jozef Rekoš, Ján Sedlár)
 • 1984 - Výživa a kŕmenie zvierat v drobnochovoch (spoluautori Vladimír Malík, Marián Hunčík, Vladimír Illéš, Marta Pálková, Františk Prokop)
 • 1984 - Chováme Nutrie
 • 1985 - Chováme norky a líšky (spoluautor František Kukla)
 • 1986 - Základy chovu malých hospodárskych zvierat (spoluautor Jozef Rekoš)
 • 1990 - Vplyv niektorých morfologických vlastností srsti na kvalitu osrstenia u líšky obyčajnej (Vulpes vulpes)
 • 1992 - Chov kožušinových zvierat
 • 1992 - Vplyv prídavku hryzu pri kŕmení nutrií na niektoré ich úžitkové vlastnosti (spoluautori Emília Oravcová, Milan Staněk)
 • 1993 - Vplyv skrmovania zvýšeného zastúpenia hydinového odpadu v kŕmnych dávkach noriek na niektoré kvalitatívne vlastnosti vyprodukovaných kožiek (spoluautor Dušan Mertin)
 • 1993 - Využitie netradičných zdrojov kŕmnych komponentov vo výžive noriek (spoluautori Dušan Mertin, Emília Oravcová)
 • 1994 - Potreba živín a výživová hodnota krmív pre kožušinové zvieratá zvierat (spoluautori Dušan Mertin, Emília Oravcová, Karin Süvegová)
 • 1995 - Zachovanie základného genofondu kožušinových zvierat v rôznych mutáciách - líšky, norky, nutrie (spoluautori  Dušan Mertin, Karin Süvegová, Peter Orságh)
 • 1997 - Zhodnotenie úžitkovosti a súčasný stav genofondu kožušinových zvierat vo vybraných chovoch SR (spoluautori Dušan Mertin, Karin Süvegová)
 • 1999 - Využitie niektorých sekundárnych surovín vo výžive mäsožravých kožušinových zvierat (spoluautori Dušan Mertin, Karin Süvegová)
 • 1999 - Vplyv prostredia a rôznych technologických postupov na úžitkové vlastnosti nutrie riečnej (Myocastor coypus)
 • 2000 - Biologicko-fyziologické aspekty reprodukcie nutrií (spoluautori Milan Bárta, Václav Kulíšek)
 • 2001 - Etológia hospodárskych zvierat (spoluautori Ondrej Debrecéni, Peter Juhás, Marko Halo, Jan Brouček)
 • 2002 - Zachovanie a zveľaďovanie genofondu populácie nutrie riečnej (Myocastor coypus) v klietkovom chove (spoluautori Dušan Mertin, Karin Süvegová, Ján Rafay, Pavel Fľak, Jana Hanusová, Peter Orságh)
 • 2003 - Živočíšna výroba II. (spoluautor Ľudmila Chmelničná)
 • 2005 - Kŕmenie neprežúvavcov (spoluautori Erika Horňáková, Ján Garlík)
 • 2008 - Technológia chovu malých hospodárskych zvierat (spoluautori Ľudmila Chmelničná, Ján Weis, Jana Hanusová)
 • 2014 - Živočíšna výroba II (spoluautori Henrieta Arpášová, Jana Hanusová)

Vedecko-populárne publikácie

upraviť
 • 2002 - Tormoš – Chrenová, dejiny obce (vydal N-PRINT Plus) [5]
 • 2003 - Farský kostol sv. Martina v Nitre – Chrenovej (vydal Rímsko-katolícky farský úrad Nitra - Chrenová) [6]
 • 2006 - Z minulosti Chrenovej (vlastné vydanie) [7]
 • 2009 - Zo starej Chrenovej veselo i vážne [8] (vydala n.o. Čakanka)
 • 2010 - Nitra na medailérskych pamiatkach [9] (vydala Pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV v Nitre)
 • 2011 - História ochotníckeho divadla v Nitre – Chrenovej [10] (vydala n.o. Čakanka)
 • 2012 - Socha Krista trpiteľa – najstaršia kultúrna pamiatka Chrenovej (vydal Farský úrad Nitra - Chrenová) [11]
 • 2012 - Nitrianske zvony (vydala n.o. Čakanka) [12]
 • 2013 - Farský kostol sv. Martina v Nitre – Chrenovej (2. rozšírené vydanie, vydal RKFÚ NItra - Chrenová) [13]
 • 2013 - Cyrilo - Metodská misia na medailách (spoluautor Ivan Kiko) (vydala Pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV v Nitre) [14]
 • 2013 - Nitrianske poľovníctvo (vydal Slovenský poľovnícky zväz a Obvodná pobočka Slovenskej poľovníckej komory v Nitre)
 • 2014 - ZOBOR (vlastné vydanie) [15] [16]
 • 2015 - TORMOŠ – CHRENOVÁ v zrkadle času (spoluautor Gabriel Točka) (vlastné vydanie) [17]
 • 2016 - Historky spod Mačacieho zámku (vlastné vydanie) [18]
 • 2016 - Pamiatka historickej tragédie vo Fabianovej doline (vydal p. Anton Ďurech) [19]
 • 2017 - Zvony Podzoboria (spoluautor Alexander Fehér) (vlastné vydanie) [20]
 • 2017 - Historky spod Nitrianskeho hradu (vlastné vydanie) [21]
 • 2018 - Poľovníckym chodníkom kráčali spolu s nami (vlastné vydanie) [22]
 • 2019 - Farnosť sv. Urbana Nitra – Zobor (vydala Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana Nitra-Zobor) [23]
 • 2019 - Tajomstvo historického pamätníka v Ladiciach (vydala obec Ladice) [24]
 • 2019 - Záchranca prenasledovaných (vlastné vydanie v partnerstve s Európskym centrum vínnej kultúry) [25]
 • 2021 - Medailérske pamiatky Nitrianskeho biskupstva (spoluautor Ivan Kiko, knižné dielo bolo vydané až po smrti autora; vydavateľ História - Magistra Vitae, o. z.) [26]

Referencie

upraviť
 1. mynitra.sme.sk
 2. A.S, Petit Press. Nitra prišla o významnú osobnosť, zomrel profesor Imrich Točka [online]. mynitra.sme.sk, [cit. 2022-01-30]. Dostupné online.
 3. Nitra prišla o ďalšieho velikána. Zomrel profesor Imrich Točka, autor viacerých kníh o Nitre [online]. [Cit. 2022-01-30]. Dostupné online.
 4. Župné ozveny V/12, 1-2.
 5. TOČKA, Imrich. Tormoš - Chrenová, dejiny obce. 1. vyd. Nitra : N-Print Plus, 2002. ISBN 80-968790-2-2.
 6. TOČKA, Imrich. Farský kostaol s. Martina v Nitre - Chrenovej. 1. vyd. Nitra : Rímskokatolícky Farský úrad Nitra - Chrenová, 2003.
 7. TOČKA, Imrich. Z minulosti Chrenovej. 1. vyd. Nitra : Jamiss, 2006. ISBN 80-969581-5-1.
 8. TOČKA, Imrich. Zo starej Chrenovej veselo i vážne. 1. vyd. Nitra : Čakanka, n. o., 2009. ISBN 978-80-970056-1-0.
 9. TOČKA, Imrich. Nitra na medailérskych pamiatkach. 1. vyd. Nitra : Pobočka SNS pri SAV v Nitre, 2010. ISBN 978-80-970056-4-1.
 10. TOČKA, Imrich. História ochotníckeho divadla v Nitre-Chrenovej. [Erscheinungsort nicht ermittelbar] : Čakanka, 2011. (1. vyd.) Dostupné online. ISBN 978-80-970056-7-2.
 11. TOČKA, Imrich. Socha Krista Trpiteľa - Najstaršia kultúrna pamiatka Chrenovej. 1. vyd. Nitra : Farský úrad Nitra - Chrenová, 2012.
 12. TOČKA, Imrich. Nitrianske zvony. 1. vyd. Nitra : Čakanka, n. o., 2012. ISBN 978-80-970056-9-6.
 13. TOČKA, Imrich. Farský kostol sv. Martina v Nitre - Chrenovej. 2. vyd. Nitra : RKFÚ Nitra - Chrenová, 2013.
 14. TOČKA, Imrich. Cyrilo - Metodská misia na medailách. 1. vyd. Nitra : Pobočnka SNS pri SAV v Nitre, 2013. ISBN 978-80-967335-1-4.
 15. TOČKA, Imrich. ZOBOR. 1. vyd. Nitra : Imrich Točka, 2014. ISBN 978-80-971790-3-8.
 16. ŠIMONEK, Michal. Nová kniha prof. Točku "ZOBOR" bude pre nitriansku verejnosť predstavená 4. decembra 2014 [online]. www.nitralive.sk, [cit. 2022-01-30]. Dostupné online.
 17. TOČKA, Imrich. Tormoš -- Chrenová v zrkadle času. Bratislava : [s.n.], 2015. Dostupné online. ISBN 978-80-972096-2-9.
 18. TOČKA, Imrich. Historky spod Mačacieho zámku. Bratislava : [s.n.], 2016. Dostupné online. ISBN 978-80-972299-7-9.
 19. TOČKA, Imrich. Pamiatka historickej tragédie vo Fabianovej doline. 1. vyd. Nitra : Anton Ďurech, 2016. ISBN 978-80-972369-6-0.
 20. TOČKA, Imrich. Zvony Podzoboria = Zoboralja harangjai. Nitra : [s.n.], 2017. (Vlastné 1. vydanie.) Dostupné online. ISBN 978-80-972596-8-6.
 21. TOČKA, Imrich. Historky spod Nitrianskeho hradu. [Bratislava] : [s.n.], 2017. (1. vydanie.) Dostupné online. ISBN 978-80-972596-9-3.
 22. TOČKA, Imrich. Poľovníckym chodníkom kráčali spolu snami. 1. vyd. Nitra : Imrich Točka, 2018. ISBN 978-80-973005-9-3.
 23. TOČKA, Imrich. Farnosť sv. Urbana Nitra - Zobor. 1. vyd. Nitra : Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Urbana Nitra - Zobor, 2019. ISBN 978-80-570-0814-9.
 24. TOČKA, Imrich. Záhada historického pamätníka v Ladiciach. 1. vyd. Ladice : Obec Ladice, 2019. ISBN 978-80-570-1007-4.
 25. Fara v Jarku poskytla počas vojny úkryt viacerým Židom [online]. [Cit. 2022-01-30]. Dostupné online.
 26. TOČKA, Imrich. Medailérska zbierka Nitrianskeho biskupstva. 1. vyd. Nitra : História - Magistra Vitae, o. z., 2021. ISBN 978-80-973780-0-4.

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Imrich Točka