Iné choroby dýchacích ciest postihujúce najmä interstícium (MKCH-10)

J80 - J84: Iné choroby dýchacích ciest postihujúce najmä interstícium je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do X. kapitoly MKCH-10 - Choroby dýchacej sústavy.


J80 - SYNDRÓM RESPIRAČNEJ TVŔDZE DOSPELÝCH
 • Choroba hyalinnej membrány dospelých


J81 - PĽÚCNY OPUCH - OEDEMA PULMONUM
 • Akútny edém pľúc
 • Pľúcna kongescia (pasívna)
 • Nezahŕňa:
  • hypostatickú pneumóniu (J18.2)
  • pľúcny edém
   • chemický (akútny) (J68.1)
   • vyvolaný vonkajšími činiteľmi (J60 - J70)
   • s uvedením nešpecifikovanej choroby srdca alebo zlyhania srdca (I50.1)


J82 - PĽÚCNA EOZINOFÍLIA NEZATRIEDENÁ INDE
 • Eozinofilná astma
 • Loefflerova pneumónia
 • Nešpecifikovaná tropická pľúcna eozinofília


J84 - INÉ CHOROBY INTERSTÍCIA PĽÚC
 • Nezahŕňa liekové poruchy interstícia pľúc (J70.2 - .4), intersticiálny emfyzém (J98.2), choroby pľúc vyvolané vonkajšími činiteľmi (J60 - J70), lymfoidnú intersticiálnu pneumonitídu v dôsledku choroby

vyvolanej vírusom ľudskej imunodeficiencie [HIV] (B22.1)

 • J84.0 - Alveolárne a perialveolárne choroby
  • Alveolárna proteinóza
  • Pľúcna alveolárna mikrolitiáza
 • J84.1 - Iné intersticiálne pľúcne choroby s fibrózou
  • Difúzna pľúcna fibróza
  • Fibrozujúca alveolitída (kryptogénna)
  • Hammanov-Richov syndróm
  • Idiopatická pľúcna fibróza
 • J84.8 - Iné špecifikované choroby interstícia pľúc
 • J84.9 - Nešpecifikovaná choroba interstícia pľúc
  • Nešpecifikovaná intersticiálna pneumónia


ZdrojUpraviť