Iné choroby dýchacej sústavy (MKCH-10)

J95 - J99: Iné choroby dýchacej sústavy je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do X. kapitoly MKCH-10 - Choroby dýchacej sústavy.


J95 - POZÁKROKOVÉ RESPIRAČNÉ OCHORENIA NEZATRIEDENÉ INDE
 • Nezahŕňa pozákrokový podkožný emfyzém (T81.8) a pľúcne prejavy vyvolané ožiarením (J70.0 - .1)
 • J95.0 - Malfunkcia tracheostómie
  • Hemorágia z tracheostomického otvoru
  • Obštrukcia vzduchovodu tracheostómie
  • Infekcia tracheostomického otvoru
  • Tracheo-ezofágová fistula po tracheostómii
 • J95.1 - Akútna pľúcna nedostatočnosť po hrudníkovom chirurgickom výkone
 • J95.2 - Akútna pľúcna nedostatočnosť po mimohrudníkovom chirurgickom výkone a procedúre
 • J95.3 - Chronická pľúcna nedostatočnosť po chirurgickom výkone
 • J95.4 - Mendelsonov syndróm
  • Nezahŕňa M.syndróm komplikujúci pôrodnú činnosť a pôrod (O74.0), ťarchavosť (O29.0) a popôrodie (O89.0)
 • J95.5 - Pozákroková subglotická stenóza
 • J95.8 - Iné pozákrokové dýchacie poruchy
 • J95.9 - Nešpecifikovaná pozákroková dýchacia porucha


J96 - RESPIRAČNÉ ZLYHANIE NEZATRIEDENÉ INDE
 • Nezahŕňa kardiorespiračné (R09.2) a pozákrokové respiračné zlyhanie (J95.-), zastavenie dýchania (R09.2), syndróm respiračnej tvŕdze dospelých (J80) a novorodenca (P22.0)
 • J96.0 - Akútne respiračné zlyhanie
 • J96.1 - Chronické respiračné zlyhanie
 • J96.9 - Nešpecifikované respiračné zlyhanie


J98 - INÉ CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY
 • Nezahŕňa:
  • apnoe
   • nešpecifikované (R06.8)
   • novorodenca (P28.4)
   • spánkové (G47.3)
    • novorodenca (P28.3)
 • J98.0 - Choroby priedušiek nezatriedené inde
  • Broncholitiáza
  • Kalcifikácia bronchu
  • Stenóza bronchu
  • Vred bronchu
  • Tracheobronchiálny (a)
   • kolaps
   • dyskinéza
 • J98.1 - Pľúcny kolaps
  • Atelektáza
  • Kolaps pľúc
  • Nezahŕňa atelektázu novorodenca (P28.0 - .1) a tuberkulóznu atelektázu pri prebiehajúcej chorobe (A15 - A16)
 • J98.2 - Intersticiálny emfyzém
  • Mediastinálny emfyzém
   • Nezahŕňa emfyzém
    • nešpecifikovaný (J43.9)
    • plodu a novorodenca (P25.0)
    • chirurgický (podkožný) (T81.8)
    • traumatický podkožný (T79.7)
 • J98.3 - Kompenzačný emfyzém
 • J98.4 - Iné poruchy pľúc
  • Kalcifikácia pľúc
  • Cystická choroba pľúc (získaná)
  • CNešpecifikovaná choroba pľúc
  • Pulmolitiáza
 • J98.5 - Choroby medzipľúcia nezatriedené inde
  • Fibróza medzipľúcia
  • Hernia medzipľúcia
  • Retrakcia medzipľúcia
  • Zápal medzipľúcia
   • Nezahŕňa absces medzipľúcia (J85.3)
 • J98.6 - Poruchy bránice
  • Diafragmatitída
  • Paralýza bránice
  • Ochabnutie bránice
  • Nezahŕňa kongenitálnu malformáciu bránice NEC (Q79.1), bránicovú prietrž (K44.-), vrátane kongenitálnej (Q79.0)
 • J98.8 - Iné špecifikované poruchy dýchacej sústavy
 • J98.9 - Nešpecifikovaná porucha dýchacej sústavy
  • Nešpecifikovaná chronická respiračná choroba


J99 - CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • J99.0 - Reumatoidná choroba pľúc (M05.1†)
 • J99.1 - Choroby dýchacej sústavy pri iných difúznych chorobách spojivového tkaniva zatriedených inde
  • Respiračné poruchy pri
   • dermatomyozitíde (M33.0 - .1†)
   • polymyozitíde (M33.2†)
   • syndróme sicca (Sjögrenovom) (M35.0†)
   • systémovom (ej)
    • lupus erythematosus (M32.1†)
    • skleróze (M34.8†)
    • Wegenerovej granulomatóze (M31.3†)
 • J99.8 - Choroby dýchacej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde
  • Respiračné poruchy pri
   • amebóze (A06.5†)
   • ankylozujúcej spondylitíde (M45†)
   • kryoglobulinémii (D89.1†)
   • sporotrichóze (B42.0†)
   • syfilise (A52.7†)

ZdrojUpraviť