Iné choroby tráviacej sústavy (MKCH-10)

K90 – K93: Iné choroby tráviacej sústavy je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do XI. kapitoly MKCH-10 - Choroby tráviacej sústavy.


K90 – ČREVNÁ MALABSORPCIA

Nezahŕňa malabsorbciu po gastrointestinálnej operácii (K91.2).

 • K90.0 – Celiakia
  • Gluténová enteropatia
  • Idiopatická steatorea
  • Netropická sprue
 • K90.1 – Tropická sprue
  • nešpecifická sprue (NS)
  • Tropická steatorea
 • K90.2 – Syndróm slepej slučky nezatriedený inde (Nezahŕňa vrodený (Q43.8) a pooperačný (K91.2) syndróm slepej slučky)
  • Nešpecifický syndróm slepej slučky (NS)
 • K90.3 – Pankreatická steatorea
 • K90.4 – Malabsorpcia zapríčinená neznášanlivosťou nezatriedená inde (Nezahŕňa gluténovú enteropatiu (K90.0) a neznášanlivosť laktózy (E73.-))
  • Malabsorpcia zapríčinená neznášanlivosťou
   • sacharidov
   • tukov
   • bielkovín
   • škrobu
 • K90.8 – Iná črevná malabsorpcia
  • Whippleova choroba † (M14.8*)
 • K90.9 – Bližšie neurčená črevná malabsorpcia


K91 – POZÁKROKOVÉ OCHORENIA TRÁVIACEJ SÚSTAVY NEZATRIEDENÉ INDE

Nezahŕňa gastrojejunálny vred (K28.-), radiačnú kolitídu (K52.0), gastroenteritídu (K52.0) a proktitídu (K62.7).

 • K91.0 – Dávenie po gastrointestinálnej operácii
 • K91.1 – Syndrómy po operácii žalúdka
  • Dumpingový syndróm
  • Postgastrektomický syndróm
  • Postvagotomický syndróm
 • K91.2 – Pooperačná malabsorpcia nezatriedená inde (Nezahŕňa malabsorpčnú osteomaláciu dospelých (M83.2) a pooperačnú osteoporózu (M81.3))
  • Pooperačný syndróm slepej slučky
 • K91.3 – Pooperačná črevná nepriechodnosť
 • K91.4 – Porucha funkcie kolostomie a enterostomie
 • K91.5 – Postcholecystektomický syndróm
 • K91.8 – Iné pozákrokové poruchy tráviacej sústavy nezatriedené inde
 • K91.9 – Bližšie neurčená pozákroková porucha tráviacej sústavy


K92 – INÉ CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY

Nezahŕňa gastrointestinálne krvácanie novorodencov (P54.0 - .3).

 • K92.0 – Hemateméza
 • K92.1 – Meléna
 • K92.2 – Bližšie neurčené gastrointestinálne krvácanie (Nezahŕňa akútnu hemoragickú gastritídu (K29.0), krvácanie anusu a rekta (K62.5) pri peptickom vrede (K25 - K28))
  • Krvácanie
   • nešpecifické žalúdkové (NS)
   • nešpecifické črevné (NS)
 • K92.8 – Iné bližšie určené choroby tráviacej sústavy
 • K92.9 – Bližšie neurčená choroba tráviacej sústavy


K93 – CHOROBY INÝCH TRÁVIACICH ORGÁNOV PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • K93.0 – Tuberkulózne choroby čriev, pobrušnice a mezentérických uzlín (A18.3†) (Nezahŕňa tuberkulóznu peritonitídu (K67.3*))
 • K93.1 – Megakólon pri Chagasovej chorobe (B57.3†)
 • K93.8 – Choroby iných bližšie určených tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených inde

ZdrojUpraviť