In situ (lat.) je na mieste, na tvári miesta. Väčšinou sa vo vede myslí pod pojmom in situ, že sa skúmaný predmet vyskytuje na svojom pôvodnom mieste, napr. rastlina na mieste kde prirodzene rastie, alebo v prípade hornín, že ležia na mieste svojho vzniku v odkryve, nie sutine.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.