In vivo alebo zaživa označuje v biológii procesy alebo pozorovanie správania sa systému v prostredí, v ktorom sa prirodzene nachádza.

Pri pokusoch ide o holistický prístup, kedy sa predpokladá skúmanie živej hmoty, kedy sa bádateľ musí vysporiadať s faktom, že organizmus existuje iba v interakcii so svojim okolím a ako celok.

Opakom k in vivo je in vitro.