Individuálna psychológia

Psychológia individuálna sú:

  1. psychologické snahy vystihnúť psychiku jedinca a rozdiely medzi jedincami
  2. psychológia A. Adlera, podľa ktorej možno jedinca pochopiť z jeho životného plánu, zo spôsobu, akým prekonáva či vyrovnáva komplex menejcennosti. Na rozdiel od sexuálneho pudu S. Freuda, u Adlera je základnou silou túžba po uplantnení a po moci.

Individuálna psychológia patrí spolu s psychoanalýzou a logoterapiou k trom viedenským psychoterapeutickým smerom.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.