Informovanie je prenesenie informácie zo zdroja informácie na prijímač informácie

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.