Instar alebo vzrastový stupeň je etapa larválneho vývojového štádia hmyzu ohraničená spravidla dvomi zvlečeniami kutikuly (= pokožky húsenice). Väčšina druhov húseníc má počas svojho vývoja 4 až 5 instarov.

Eacles imperialis