Intel 80486 je 32-bitový mikroprocesor firmy Intel. Bol uvedený na trh v roku 1989 ako nástupca procesora Intel 80386. V jeho integrovanom obvode bolo približne 1,2 milióna tranzistorov. Pracoval pre maximálne frekvencie 25 až 100 MHz.

Procesor Intel 486SX / 33 MHz

Na rozdiel od Intel 80386 obsahoval vo svojom puzdre 8 kilobajtov pamäte cache, čím sa značne zvýšila operačná rýchlosť, pretože odpadol čas potrebný na prenos údajov z vonkajších pamäťových obvodov do mikroprocesora. Ďalšími zmenami bola zväčšená kapacita jednotky predvýberu inštrukcií (32 bitov), integrovaný matematický koprocesor (dovtedy býval oddeleným integrovaným obvodom na matičnej doske), ktoré tiež prispeli k zvýšeniu operačnej rýchlosti celého mikroprocesora. V modeloch, kde sa zistilo, že tento koprocesor bol chybný, bol znefunkčnený a tieto microprocesory mali označenie 80486 SX. Pamäť cache sa dopĺňala minimálne po dvojslovách (jedno slovo sú dva bajty).

V roku 1992 bol vyrobený mikroprocesor 80486 DX2, ktorý bol schopný pracovať s dvojnásobnou frekvenciou hodinového impulzu oproti signálu z matičnej dosky (50 - 60 MHz Intel, 80 MHz AMD), približne 50 MIPS. V roku 1994 bol vyrobený 80486 DX4, ktorý frekvenciu hodinového signálu matičnej dosky násobil troma, procesory pracovali na frekvenciách 75, 90 a 100 MHz.

Pozri aj

upraviť