Intelekt je súhrn schopností tvoriť poznatky z vnemov porovnávaním, abstrakciou, pojmotvorbou, súdením, usudzovaním atď. poprípade kriticky prehodnocovať a analyzovať už získané poznatky.

Podľa Bergsona je intelekt základná vrodená schopnosť uplatňujúca sa v úzkej spätosti s praktickou činnosťou. Intelekt sa orientuje predovšetkým na priestorovosť, hmotnosť, kvantitu, homogénnosť, pretržitosť, vzťah, teda na tie aspekty skutočnosti, ktoré umožňujú praktickú akciu, manipuláciu s vecami. Do sféry intelektuálneho patrí aj jazyk. Slovo je tiež zapojené do úsilia spracovať realitu, urobiť ju disponovateľnou.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Intelekt
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Intelekt

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.