Interiérový dizajn

Interiérový dizajn (architektúra interiéru) je architektonicko-dizajnérska disciplína, zásadne realizovaná v hmotnom a konkrétnom stavebnom prostredí, čo dokazuje, že aj interiérová tvorba je svojou podstatou spájajúcim článkom medzi veľkou architektúrou a malým dizajnom.

Interiér obchodného centra Bullring v Birminghame
  • Interiér. 1. vyd. V Bratislave : Slovenská technická univerzita, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1866-1.