Internet Engineering Task Force

IETF (skratka z anglického Internet Engineering Task Force) vytvára a propaguje internetové štandardy v úzkej spolupráci s W3C a ISO/IEC týkajúcich sa prevažne TCP/IP. Oficiálne stránky môžete nájsť na adrese http://www.ietf.org/.