Internetová diskusia

Internetová diskusia je online diskusia prostredníctvom internetu (resp. prípadne aj médium, t.j. fórum a podobne, takejto diskusie). Ak sa koná cez WWW, volá sa aj webová diskusia.

Hlavné druhy internetovej diskusie sú:

  • chat
  • internetové fórum
  • kniha návštev (guestbook) - miesto pre reakciu na konkrétny webový projekt, napríklad na osobnú alebo tematickou webovú stránku
  • doplnková diskusia k webovej stránka (najmä k webovému blogu alebo k článku)
  • stránky typu otázka-odpoveď (napr. verejnej inštitúcie alebo nejakej poradenskej stránky)