Internetová reklama

Internetová reklama je jeden z nástrojov internetového marketingu.

Druhy reklamyUpraviť

Internet poskytuje rôzne druhy reklamy. Dôležitejší druh reklamy je bannerová reklama. Ďalej textová, lištová, alebo menej príjemná pop-up reklama a taktiež hromadné rozposielanie zväčša komerčne zameraných e-mailov, tzv. spam. V dnešnej dobe sa u nás do popredia dostáva PPC reklama, ktorá dosahuje najlepšie výsledky,lebo je dopredu naplánovateľná. Odhady jej rastu v najbližších rokoch v Európe sú niekoľko nasobné. Často je negatívne vnímaná používateľmi, hlavne z dôvodu na Slovensku rozšírených neštandardných formátov, ktoré prekrývajú text, či zavadzajú na stránkach. Veľa inzerentov tento fakt reflektuje a postupne prechádzajú na menej agresívne formy reklamy.

Trendom v novodobej internetovej reklame je využívať jej výhodu lokálneho zacielenia. Inzerenti tak smerujú svoje bannery na špecializovaných weboch, prípadne lokalizovaných. Vďaka geografickej dostupnosti sa stáva reklama účinnejšou a pomáha tak najmä menším živnostníkom, ktorých rozpočty na reklamu sú obmedzené. Naopak veľké spoločnosti nakupujú priestory cez mediálne agentúry na najväčších portáloch s celoslovenskou pôsobnosťou.

Reklamné formátyUpraviť

Základné reklamné formáty sú:

  • Full banner (468x60)
  • LeaderBoard (728x90)
  • Square (336x280), (300x250), (250x250)
  • Skyscraper (160x600), (120x600)
  • Small Skyscraper(120x240)
  • Flat Skyscraper(240x400)
  • Half banner (234x60)
  • Rectangle (180x150)
  • Square Button (125x125)
  • Button (88x31)

ReferencieUpraviť