Ironizmus je variant pragmatizmu vytvorený Richardom McKay Rortym: človek disponuje hraničným definičným slovníkom tvoriacim súbor používaných slov, ktorými ospravedlňuje svoje činy, presvedčenie a život; hraničným sa tento slovník stáva v okamihu jeho spochybnenia zvonku, vtedy, keď jeho používateľ stratí schopnosť argumentovať. Niet univerzálneho slovníka (vedy, filozofie, politiky), ktorý by obsahoval všetky hraničné definičné slovníky a filozofii neprináleží dajaký vysadný nárok na odhalenie takéhoto slovníka. Ironik sa snaží skôr minimalizovať utrpenie, deliť moc a čo najviac rehabilitovať solidaritu.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.