Ivona

ženské krstné meno

Ivona je ženské krstné meno. Pôvodne francúzske meno Yvonne má pôvod v staronemeckom slove iwa s významom „tis“. Meniny na Slovensku28. decembra.